ALTYAPI ÇALIŞMA GRUBU 2020 OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI

 

Altyapı Çalışma Grubu Prof.Dr.Nihat DİPOVA başkanlığında toplandı. “Yamansaz Sulak Alanın güncel durum değerlendirilmesi” konulu toplantıda; zaman içerisinde Yamansaz sulak alanın kuzey batı bölümünün hızla sulak alan kimliğini kaybettiği,  yapılar ve yollar inşa edilerek kısmen mahalleye, kısmen de tarım alanına dönüştüğü, 2004-2018 yılları arasında 14 yıl gibi kısa bir sürede Yamansaz’ın tümünün sulak alan niteliğini kaybettiğinin anlaşıldığı, Yamansaz bölgesinin jeoloji, jeomorfoloji, biyoloji, peyzaj, planlama ve çevre açılarından ayrıntılı bir şekilde incelenmesinin gerekliliği, Antalya için korunması gereken önemli bir doğal alan olan Yamansaz’ın doğal haline döndürülmesi, topluma tekrar kazandırılması için çalışmalar başlatılması gerektiği konularını kapsayan rapor görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Alanya Dim Çayı ağzındaki kıyı erezyonunun incelenmek üzere gündeme alınmasına karar verildi.