Antalya’da Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı Simge Eseri Projesi

 

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI
ANTALYA’DA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 100. YILI SİMGE ESERİ PROJESİ
USUL VE ESASLARI

Proje Süreci: ATSO 2021-2024 Stratejik Planı çalışmaları kapsamında Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023
yılında, Cumhuriyetimizin kuruluşunu simge bir eserle kutlama fikri ortaya çıkmış, Oda üyeleri, meslek
komiteleri ve dış paydaş anketlerinde “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Eseri Projesi” en fazla desteklenen proje
önerileri arasında yer almıştır. Proje için ATSO, Akdeniz Üniversitesi, TMMOB’a bağlı Meslek Odaları,
SİAD’lar Platformu, Antalya Kent Konseyi temsilcilerinin katılımıyla Çalışma Komitesi oluşturulmuş, Komite
eserin katılımcı bir süreçle belirlenmesini kararlaştırmıştır. Bu çerçevede ilk adımda herkese açık fikir arayışı
süreci, ikinci aşamada paydaş kurum ve kuruluşların katılacağı çalıştay ile proje seçeneklerinin belirlenmesi,
üçüncü aşamada sosyal medya üzerinden halk oylaması düzenlenmesi, nihai aşamada ATSO Yönetimi
tarafından yapılacak mali ve teknik fizibilite değerlendirme sonucunda proje yarışması yapılmasını içeren
bir proje süreci belirlenmiştir.
Proje Amacı: Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin ilanının 10.
yıldönümünde ünlü nutkunu;
“Türk Milleti!
Ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle huzur ve
refah içinde kutlamanı gönülden dilerim.
Ne mutlu Türk’üm diyene!”
sözleriyle bitirmiştir.
En büyük ulusal bayramımız olan Cumhuriyet Bayramının 100. Yıldönümü bu tarihi mirasa ulusal birlik ve
gururla sahip çıkma vesilesidir.
Atalarımız, Atatürk’ün önderliğinde işgalci ve emperyalist güçlere karşı “kader birliği” yaparak 100. Yılına
ulaşacağımız Cumhuriyetimizi, laik, demokratik, çağdaş bir ulus devlet kimliğiyle kurmuş, Türk ulusunu
etnik/ inanç/ cinsiyet kimliklerine bakılmaksızın, “yaşamda özgür/ hukuk önünde eşit/ toplum içinde
kardeş” yurttaşlar olarak yüceltmişlerdir.
Projenin amacı bu bilinç ve sorumlulukla;
 Türk ulusunu Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlığına kavuşturan büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “en
büyük eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında, Atatürk’ün ve Cumhuriyetimizin
kurucularının aziz hatıralarını anmak, ulusumuzun bağımsızlık ve çağdaş uygarlık yolunda örnek
başarısıyla gururlanmak, gelecek nesillerin bu gururu yaşamasını ve yaşatmasını sağlamak,
 Anayasamızda “toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı,
Atatürk milliyetçiliğine bağlı, …demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir” şeklinde tanımlanan
Türkiye Cumhuriyeti’nin bu ilke ve değerlerine sahip çıkmak,
Antalya’da Türkiye Cumhuriyetinin 100.Yılı Eseri Projesi – Usul ve Esasları
 Türkiye’nin 21. yüzyılda bu görkemli tarih ve Cumhuriyetimizin evrensel ilke ve değerleri temeli
üzerinde ilerlemeye devam edeceğini, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının bilimin ve aklın ışığında, tarihi
mirasına, kültürel birikimine, doğaya saygılı bir yaşam iradesi göstereceğini ifade etmek,
 Cumhuriyetimizin başarısının sembollerinden birisi ve Türkiye’nin vitrini olan Antalya’nın tarihi ve doğal
zenginliklerini, kent belleğini ve kimliğini, gelecek nesillerin haklarını koruyarak 21. yüzyılın çağdaş,
yenilikçi, dünyanın her yerinden gelen ziyaretçileri sevgi, saygı, hoşgörüyle kucaklayan bir kent
olacağını göstermektir.
Proje Konsepti-Kapsamı:
– Eser, amaçta yer alan ilke ve değerlere uygun olmalıdır.
– Antalya’nın doğal, tarihi, kültürel mirası ve gelecek hedefleriyle uyumlu olmalıdır.
– Eser Antalya içerisinde gerçekleştirilmesi açısından uygulanabilir mekânsal koşullara sahip olmalıdır.
– Ekolojik, yönetimsel ve mali sürdürülebilirlik koşullarına sahip olmalıdır.
– Geçmiş ve gelecek konseptiyle ve Antalya’nın gelecekteki simge eserlerinden birisi olarak
düşünülmelidir.
– Eser, Antalya’nın sosyal, kültürel, turistik yaşamına zenginlik katmalıdır.
– Eser fikir ve önerileri, heykel, eğitim projesi, rekreasyon projesi, müze, kütüphane, konsept sokak,
denizaltı müzesi gibi farklı niteliklerde olabilir, ancak proje eseri için sürdürülebilirlik, sosyal
sorumluluk, finansman imkanları ve verimliliği koşulları dikkate alınacaktır.
Başvuru koşulları:
– Başvurular https://my.forms.app/antalyatso/100yilprojesi linkinde yer alan online form aracılığıyla
alınacaktır.
– Başvuru sahipleri tarafından online başvuru formundaki tüm bilgiler doldurulacaktır.
– Başvuru sahibi yalnızca bir fikir-öneri ile katılım sağlayabilecektir.
– Yaş sınırlaması yoktur.
– Başvuru koşullarına uymayan ve/veya yanlış beyanla gönderildiği tespit edilen başvurular
değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durumun sonradan tespiti durumunda ATSO teşvik ödemesini
geri isteme hakkına sahiptir.
– Yarışmaya katılanlar, fikirlerinin özgün olduğunu, üçüncü kişi hak ve taleplerinden ari olduğunu, fikre
ilişkin herhangi bir uyuşmazlık bulunmadığını, aksi halde doğacak tüm hukuki, idari ve mali
sorumluluğun kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt ederler.
– Yarışma sonuçları ATSO’nun belirleyeceği bir tarihte açıklanır.
– Başvuru veya katılım için son tarih, 26 Eylül 2021 Pazar, saat 24.00’tür.
Değerlendirme Kriterleri:
– Proje fikri proje amaç, konsept ve kapsamına, ekolojik, yönetimsel ve mali sürdürülebilirlik koşullarına
uygun olmalı, nasıl ve hangi çerçevede uygun olduğu başvuru formunda açıklanmalıdır.
– Proje fikri iyi tanımlanmış, eserin nitelikleri, yapım koşulları açıklanmış olmalıdır.
– Aynı fikir-öneri, farklı kişiler tarafından, farklı niteliklerde sunulduğu takdirde, açıklama, tanımlama
detayları dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.
Antalya’da Türkiye Cumhuriyetinin 100.Yılı Eseri Projesi – Usul ve Esasları
Proje Fikri Seçim Süreci:
– Cumhuriyetimizin ilke ve değerlerini en iyi şekilde temsil edecek; özgün, yenilikçi, sürdürülebilir,
uygulanabilir, Antalya kenti doğal, kültürel ve tarihi yapısına uygun, geçmişten günümüze kentin tarihi,
kültürel birikimi ve belleğinin izlerini taşıyan en iyi 10 fikir, ATSO, SİAD’lar platformu, Akdeniz
Üniversitesi, Antalya Kent Konseyi ve TMMOB’a bağlı Meslek Odaları temsilcilerinden oluşan Çalışma
Komitesi tarafından belirlenecektir.
– En iyi 10 proje fikrinden değerlendirme kriterlerini tam olarak karşılayanların her birine 5000 TL
ödenecektir. Ödüller katılımı teşvik amaçlıdır, proje seçimi için bağlayıcı değildir. ATSO Yönetimi katılım
sayısına göre teşvik ödülü alacak proje fikri sayısını artırabilir.
– Proje seçimi için geniş katılımlı çalıştay düzenlenecek, paydaş kurum ve kuruluşların temsilcilerinin fikir
ve önerileri de dikkate alınacaktır.
– Çalıştayda seçilecek proje önerileri sosyal medya üzerinden halk oylamasına sunulacak, teşvik ödülü
alacak fikirler ve halk oylamasındaki sıralama ATSO için bağlayıcı olmayacak, nihai karar ATSO Yönetimi
tarafından mali olanaklar dikkate alınarak verilecek ve proje yarışması düzenlenecektir.
İletişim:
Katılım koşullarına ilişkin soru ve detaylı bilgi için;
Araştırma ve Ticaret Geliştirme Müdürlüğü
Elif Filiz: 0242 314 37 50, efiliz@atso.org.tr

You May Also Like

Antalya Kent Konseyi’ne Gelecek Partisi İl yönetiminden nezaket ziyareti

Antalya Kent Konseyi’nden muhteşem 25’inci Yıl Konseri

Antalya Kent Konseyi’nden 25’inci Yıl Türk Halk Müziği Konseri

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun!..