Çevre Çalışma Grubu ile Afetler ve Kriz Yönetimi Çalışma Grubu Birlikte Toplantı Yaptı

(02/05/2023)

Afetler ve Kriz Yönetimi Çalışma Grubu Başkanı Ahmet Çiçek ve Çevre Çalışma Grubu Başkanı Güray Doğan moderatörlüğünde, Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya grupların üyeleri katıldı. Yapılan toplantıda; Hisarçandır ve Taş ocakları konusu değerlendirildi.

Hisarçandır Aktoprak Taş Ocağı konusunda sunum yapılarak, yapım sürecinde olan taş ocağının yapımının durdurulması talebinin gerekçeleri hakkında bilgi verildi. Üyeler konuyla ilgili görüşlerini belirtti. Hisarçandır Aktoprak Taş Ocağı konusunda, Afetler ve Kriz Yönetimi Çalışma Grubu ile Çevre Çalışma Grubu birlikte rapor hazırlamasına karar alındı.

 

You May Also Like

Çevre Çalışma Grubu Mart Ayı Toplantısını Karaalioğlu Kent Yaşam Parkı İçindeki Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezinde Yaptı

‘Phaselis ender değerlerimizdendir, korunmalıdır!’

Tarih ve doğa için pedal bastılar

Afetler ve Kriz Yönetimi Çalışma Grubu’nda heyelan sunumu