EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU 2020 KASIM AYI 2. TOPLANTISI YAPILDI

 (19/11/2020)

Eğitim Çalışma Grubu Mustafa ŞANLI başkanlığında toplandı. Eğitim-öğretim raporunun görüşüldüğü toplantıda, konunun 10 Aralık 2020’de yapılacak toplantıda görüşülmesine devam edilmesine ve bir sonraki toplantının zoom üzerinden yapılabilmesi için hazırlık yapılmasına karar verildi.