İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU 2020 OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI

 

 

İmar ve Planlama Çalışma Grubu Dr. Ebru MANAVOĞLU başkanlığında toplanmıştır. İmar Kanunu değişiklikleri ile Elazığ depremi ve kentimizde yapılması gerekenlere ilişkin konularının görüşüldüğü toplantıda;

  •  Antalya kenti ölçeğinde güncel kanun değişikliklerinin mekansal etkileri ve alınacak önlemler,
  • Antalya Kentinde ‘Kentsel Dönüşümün’ tartışmaya açılması ve kentin binasal ve zemin bakımından envanter çalışmasının yapılmasının gerekliliği,
  • 24 Ocak 2020’de 6.8 şiddetindeki Elazığ’ın Sivrice ilçesinde gerçekleşen depremden dolayı Kentimizde de önlemlerin alınması gerektiği, sağlam-sağlıklı yaşanabilir yerleşimler için deprem politikasının oluşturulması, bütüncül şehircilik bilimi dahilinde sakınım planlaması ve afet yönetim planının hazırlanması, bu çalışmalarla risklerin ve kayıpların azaltılmasının mümkün olacağı konuları görüşülerek değerlendirildi.

You May Also Like

Balbey raporu