İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU 2020 ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI

 

İmar ve Planlama Çalışma Grubu Dr. Ebru MANAVOĞLU başkanlığında toplandı. Antalya Ulaşım Çalıştayı ile Antalya ulaşım sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin konularının görüşüldüğü toplantıda;

  • Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Antalya Ulaşım Çalıştayı ile çalıştayda belirtilen sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.
  • Antalya’da toplu taşımacılığın geliştirilmesi ve teşvik edilmesi, bisiklet ve yaya yollarının iyileştirilmesi, doğru planlanması, sürekliliğin sağlanması ve teşvik edilmesi, otomobil kullanımınan sınırlandırılması ve iyi planlanması gerekliliği üzerinde duruldu.
  • Acil olarak Antalya Ulaşım strateji ve politikalarının oluşturulması ve uygulanması gerekliliği, yürütme ve denetim eksikliklerini giderici çalışmalar yapılması gerektiği konuları üzerinde görüş birliğine varıldı.

You May Also Like

Balbey raporu