İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU ARALIK AYI TOPLANTISI YAPILDI

İmar ve Planlama Grubu Dr. Ebru MANAVOĞLU başkanlığında toplanmıştır. 2020 yılının çalışma programının oluşturulmasına yönelik görüş ve önerilerin görüşüldüğü toplantıda; Ulaşım Ana Planı çalışmaları ve ulaşım sorunlarının çözüm önerileri konusunda bir toplantı ve geniş katılımlı bir çalışmanın yapılmasına, Balbey Mahallesi planlama sürecinde görüş ve önerilerin sunulmasına devam edilmesine, Kentsel Dönüşüm, Boğaçay Projesi, planlama sorunları, taşkın alanları, Konyaaltı Sahil Projesi ile ilgili toplantılar düzenlenmesi konularında çalışmalara devam edilmesine karar verildi.

You May Also Like

Balbey raporu