İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU MAYIS AYI TOPLANTISI

Antalya Kent Konseyi İmar Planlama Çalışma Grubu toplantısı şehir plancısı Dr. Ebru Manavoğlu başkanlığında yapılmıştır. Toplantıya imar ve planlama çalışma grubu üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcileri katılmışlardır.

Toplantıda geçmişten günümüze devam eden projeler ve belediyelerin yeni dönem imar ve planlama konuları üzerinde görüş ve düşünceler paylaşılmıştır. Kentsel Dönüşüm, Ulaşım, Yeşil Alan Projeleri, Akıllı Kent Uygulamaları, Kent Müzesi Projesi, Konyaaltı Sahil Projesinin günümüzdeki durumu ve bir çok konu başlığı belirlenerek bu konuların ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de katılımlarıyla, gerek görülürse farklı çalışma gruplarıyla kapsamlı bir şekilde görüşülmesi ve görüş oluşturulmasına karar verilmiştir.

 

You May Also Like

Balbey raporu