Altyapı

Başkan: Nihat DİPOVA

Başkan Yard.: Bayram Ali ÇELTİK

Sekreter: Murat EĞRİ

Sekreter: Cihangir GÜÇ

Envanter çalışmaları, jeolojik yapı, endüstrileşme, yol-su-kanalizasyon-elektrik-haberleşme, ulaşım alt yapısı, özürlüler için hareket kolaylığı, vb. konularda çalışmalar yapmak ve çözüm önerileri üretmek üzere kurulmuştur.

ALTYAPI ÇALIŞMA GRUBU 2020 ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI

        Altyapı Çalışma Grubu Prof.Dr.Nihat DİPOVA başkanlığında toplandı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden gelen uzman konukların da katıldığı toplantıda; Alanya Keykubat Plajındaki erozyon ve çözüm önerileri uzman konuklar tarafından sunularak, konu özellikle Antalya’nın diğer kıyılarına örnek olması açısından değerlendirildi.      

Devamını Oku

ALTYAPI ÇALIŞMA GRUBU 2020 OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI

  Altyapı Çalışma Grubu Prof.Dr.Nihat DİPOVA başkanlığında toplandı. “Yamansaz Sulak Alanın güncel durum değerlendirilmesi” konulu toplantıda; zaman içerisinde Yamansaz sulak alanın kuzey batı bölümünün hızla sulak alan kimliğini kaybettiği,  yapılar ve yollar inşa edilerek kısmen mahalleye, kısmen de tarım alanına dönüştüğü, 2004-2018 yılları arasında 14 yıl gibi kısa bir sürede Yamansaz’ın tümünün sulak alan niteliğini kaybettiğinin anlaşıldığı, Yamansaz bölgesinin jeoloji, jeomorfoloji, biyoloji, peyzaj, planlama ve çevre açılarından ayrıntılı bir şekilde incelenmesinin ...

Devamını Oku

ALTYAPI ÇALIŞMA GRUBU ARALIK AYI TOPLANTISI YAPILDI

  Altyapı Çalışma Grubu Prof.Dr.Nihat DİPOVA başkanlığında toplandı. Yapılan toplantıda; “Yamansaz Sulak Alanı” ile ilgili Tapu ve Kadastro 6.Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Planlama Dairesi Başkanlığından katılan uzmanlar tarafından bilgi verildi. “Yamansaz Sulak Alanı” olarak bilinen alanın tapulu parsellerden oluştuğu ve sulak alan niteliğini kaybetmek üzere oluğu anlaşıldı. “Yamansaz Sulak Alanı” ile ilgili elde edilen bilgiler ve belgelerin değerlendirilmesiyle ayrıntılı bir rapor hazırlanmasına oybirliğiyle karar verilerek, Çevre ve İmar ...

Devamını Oku

ALTYAPI ÇALIŞMA GRUBU KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI

  Altyapı Çalışma Grubu Prof.Dr.Nihat DİPOVA başkanlığında toplandı. Yapılan toplantıda; “Deprem ve Antalya” başlığı altında 2019 da yenilenen Deprem Yönetmeliği ve Deprem Haritası Antalya açısından değerlendirilerek, Antalya’daki kentsel altyapı tesislerinin deprem güvenliğinin araştırılması gerekliliği görüşüldü. Konu ile ilgili Afet ve Kriz Çalışma Grubu, İmar ve Planlama Çalışma Grupları ile birlikte ortak bir görüş oluşturulması vurgulandı.

Devamını Oku

ALTYAPI ÇALIŞMA GRUBU EKIM AYI TOPLANTISI YAPILDI

Altyapı Çalışma Grubu Prof.Dr.Nihat Dipova başkanlığında  toplandı. Yapılan toplantıda; “Boğaçayı Durum Değerlendirme Raporu” görüşüldü ve raporun Kent Konseyi Başkanlığına sunulmasına oybirliği ile kabul edildi. Gündemde yer alan  ‘Antalya’nın deprem tehlikesi’ konusu zaman kalmadığı için bir sonraki toplantıda görüşülmesine  karar verildi.

Devamını Oku