Çevre

Başkan: Güray DOĞAN

Başkan Yard: Derya ÜNVER

Sekreter: Metin UTKU

Çevre Çalışma Grubu fiziksel çevre, körfezleştirme ve kırsal çevre ilişkisi, kent gelişimi ve çevre, kaynak kullanımı, kentsel çevre yönetim sistemi, çevre mevzuatı, su kirliliği, hava kirliliği, toprak kirliliği, kentsel atıklar, gürültü, su kaynakları, canlı türleri, atmosferin korunması, ormansızlaşma ile mücadele, dağların sürdürülebilir yönetimi, sürdürülebilir tarım ve kalkınma, biyolojik çeşitliliğin korunması, okyanusların korunması ve yönetimi, tatlı suların korunması ve yönetimi, zehirli kimyasalların güvenli kullanımı ve atıkların yönetimi, vb. konularda çalışmalar yapmak, çözüm önerileri üretmek üzere oluşturulmuştur.

ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU 2020 ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI

Çevre Çalışma Grubu Dr. Güray DOĞAN başkanlığında toplandı. Toplantıda; 5.En Güzel Bahçe, Balkon ve Hobi Bahçesi Yarışmasına temsilci olarak Çevre Çalışma Grubu üyesi görevlendirildi. ‘Sıfır Atık’ konusunda Çevre Yüksek Mühendisi Derya ÜNVER sunum yaparak konu değerlendirildi. Yamansaz Sulak Alanı ile İlgili Altyapı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan sunum paylaşılarak; Güray DOĞAN, Metin UTKU, Hayat DURMUŞ ve Serap ERDİNÇ’den oluşan komisyon kurulmasına ve diğer gruplarla eşgüdüm içinde çalışılmasına karar alındı. Boğaçay ile ...

Devamını Oku

ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU 2020 OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI

  Çevre Çalışma Grubu Dr. Güray DOĞAN başkanlığında toplandı.Yılın ilk toplantısında; ‘Belediyelerin gerçekleştirdiği mevsimsel faaliyetler ve hazırlıkları’ konusunda;  Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu Belediyesi, Döşemealtı Belediyesi, kepez Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi yetkilileri katılım sağlayarak, faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdi.  Alınan bilgiler ve görüşler doğrultusunda, “Yerel Yönetimlerin mevsimsel faaliyetleri ve hazırlıklarına” ilişkin rapor hazırlanmasına karar alındı. Bisiklet yolları konusunda görüş yazısı hazırlanmasına karar verildi. “Ne Yiyeceğiz Hocam?” başlıklı çalıştay konusunda, Tarım ve ...

Devamını Oku

ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ARALIK AYI TOPLANTISI YAPILDI

  Çevre Çalışma Grubu Dr. Güray DOĞAN başkanlığında toplandı. ATSO 4.0 Raporu çevresel açıdan incelenerek eksikleri vurgulanan toplantıda; Antalya için dört sanayi bölgesindeki emisyonun kontrol edilmesi gerektiği, öncelikle hava sahası tanımlamasının yapılması gerekliliği, temiz toplu taşıma, elektrikli araçların kullanımı, bisiklet yollarının artırılması, seralarda güneş enerjisi kullanımı, evlerde güneş enejisinden elektrik enerjisi üretimi, akıllı su yönetimi kapsamında su kayıplarının azaltılması, entegre bir planlama anlayışı ile kentin planlamaya katılması, afet yönetimi, Antalyalılık değeri ...

Devamını Oku