Ekonomi

Başkan: A. Semih BEKEN

Başkan Yard: M. Aykut EGE

Sekreter: Osman SERT

Sekreter: Figen SAYIN YILDIRAN

Envanter çalışmaları, toprak kullanımı ve verimli araziyi koruma, kaynak kullanımı, işgücü ve sektörel dağılım, ekonomik yapı, enerji tüketimi ve alternatif kaynaklar, kentsel toplum beslenmesi, kaynak paylaşımı, yoksullukla mücadele, tüketim alışkanlıklarını değiştirme, sürdürülebilir kalkınma için karar verme, işçiler ve sendikalar, iş ve sanayi, bilim adamları, tarımsal ekonomi, sürdürülebilir kalkınma finansmanı, teknoloji transferi, sürdürülebilir kalkınma için bilim, sürdürülebilir kalkınma için kapasite geliştirme, yerel kaynakların kullanımı ve yatırıma dönüştürülmesi, kırsalda ve organize sanayi bölgelerinde üretim odaklı yatırım tesis ve işletmelerinin açılması vb. konularında çalışmalar yapar çözüm önerileri üretir.

EKONOMİ ÇALIŞMA GRUBU 2020 OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI

      Ekonomi Grubu A.Semih BEKEN başkanlığında toplandı. Toplantıda; “Marka Şehir Antalya” projesi için çalışma planı yapılması ve iş oluşturulması, üretici pazarları oluşturmak için ilgili kurum ve kuruluşlara ziyaretlerin planlanması ve kent envanterinin yapılması  konuları görüşüldü.

Devamını Oku

EKONOMİ ÇALIŞMA GRUBU ARALIK AYI TOPLANTISI YAPILDI

  Ekonomi Grubu A. Semih BEKEN başkanlığında toplandı. 2020 yılı çalışmalarında Gayrimenkul Ekonomisi Raporunun oluşturulması, markalaşmaya yönelik olarak “Marka Şehir Antalya” projesinin hazırlanmasını, üretici pazarı yaratılması, alternatif turizm ve mevsim Antalya turizmi için çalışma yapılması, Organize Sanayi Bölgesine toplu taşıma konuları görüşüldü.                      

Devamını Oku

EKONOMİ ÇALIŞMA GRUBU KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI

  Ekonomi Grubu A.Semih BEKEN başkanlığında toplandı. Çalışma planının belirlenmesine yönelik olarak kentin ekonomik değerleri veya ekonomik problemlerinin çözümü için proje önerilerinin görüşüldüğü toplantıda, proje önerileri doğrultusunda kurumlardan ekonomi ile ilgili verilerin alınmasına ve Antalya Kent Konseyi Turizm ve Tarım Çalışma Grupları ile birlikte kente ekonomik değer katacak projelerin değerlendirilmesinin uygun olacağı görüşüldü.

Devamını Oku

EKONOMİ ÇALIŞMA GRUBU EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI

  Ekonomi Grubu A.Semih BEKEN başkanlığında toplandı. Grubun her ayın son haftasının Perşembe günü saat 10.00’da toplanması kararı alınarak, kısa-orta ve uzun vadeli projeler üzerinde durulması, kentin ekonomik değerleri veya ekonomik problemlerinin belirlenmesi için çalışma yapılması görüşüldü.  

Devamını Oku