Engelliler Meclisi

Başkan: Mehmet KARAVURAL

Başkan Yard: Yasemin YARAŞIR

Sekreter: Mehmet KAHRAMANOĞULLARI

Sekreter: Gül DURAN

İmar yapılanmaları, konut planları, kamuya açık tüm hizmet birimleri ile kent yaşam alanlarında kentte yaşayan tüm vatandaşlar gibi engelliler açısından da ulaşılabilir ve erişilebilirliğin sağlanması, hak temelli kurumsal hizmetlerden engelliler sorunu tartışılmaksızın yararlanılması, kentin yaşanılabilir kılınmasında, yönetişimde ve katılımda engellilerin- engelli sivil toplum kuruluşlarının sorumluluk ve görev almaları hedeflenmektedir.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

Bizler yine dertlerimizin altında ezilmeye devam etmekteyiz. Sorunlarımızmevcutlarınüzerinebinenyenisorunlardadahadaağırlaşmaktadır. Yapılan her yeni düzenleme, bir öncekini aratır boyutlarda bizleri çaresiz bırakmaktadır. Yıllardır uygulaması ertelenen yasa maddesi nedeniyle hala engelliler toplu taşıma araçlarından yararlanamaz durumdadır. Yıllardır mevcut mevzuata uygun yapılmayan yollar,kaldırımlar,meydanlar,köprüler,alt geçitler, kamuya açık binalar nedeniyle erişim öncelikli sorun olmaktan çıkarılamamıştır. SağlıkUygulamaTebliğindenyapılandeğişikliklerengellileriçinyaşamsalönemesahipilaç,ortezve protezler ile diğer araç ve gereçlerden yararlanma koşulları neredeyse ortadan kaldırılmaktadır. Büyük çoğunluğu yeterli gelire sahip olmayan engelliler ve aileleri yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli araç ve ...

Devamını Oku

ENGELLİLER MECLİSİ 2020 KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI

  Engelliler Meclisi Mehmet KARAVURAL başkanlığında toplandı.Toplantıda; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında bilbordlarda yer alacak konu başlıkları, kısa film gösterimi, giydirilmiş arabalar ile kortej, engelli temsilcilerinin katılımı ile yerel TV programı konuları görüşüldü. Toplantı sonucunda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için bilbordlarda “istihdam, spor, eğitim, beslenme (çölyak hastaları için)” konu başlıklarının, “Erişemiyoruz, biz birlikte yaparız” sloganı ile görsellerin yapılmasına ve bu görsellerin yayınlanmasının Antalya Büyükşehir Belediyesinden talep edilmesine karar alındı.

Devamını Oku

ENGELLİLER MECLİSİ 2020 EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI

                    ENGELLİLER MECLİSİ 2020 EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI Engelliler Meclisi Mehmet KARAVURAL başkanlığında toplandı. Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin de katılım sağladığı toplantıda: 3 Aralık Engelliler Günü etkinlikleri için; Spor ve çeşitli faaliyetler ile işgaller konusunda bilbordlara farkındalık yaratacak resimlerin konulması, Bilgilendirme yolu ile farkındalık yaratmak için “Engel olmayalım” sloganı ile engellilerin sorunlarının broşürlere basılması, Tüm engel gruplarını içeren bilbordlarda görsel kamu spotuna yer verilmesi, Giydirilmiş arabalarla ...

Devamını Oku

ENGELLİLER MECLİSİ 2020 MART AYI TOPLANTISI YAPILDI

  Engelliler Meclisi Mehmet KARAVURAL başkanlığında toplandı. Toplantıda; Tekerlekli sandalye ile erişimin sağlanması, Engellilerin lifti takılmış taksi ihtiyacının giderilmesine yönelik olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ve Şoförler Odasına  konunun yazı ile bildirilmesine karar alındı. Hasta nakil araçlarında lift olması gerektiği, bu araçlarda düzenlenme yapılması için bir çalışma yapılması görüşüldü. 2020 Yılı’nın “Erişilebilirlik Yılı” olarak kabul edilmesi ile ilgili genelge hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri ...

Devamını Oku

ENGELLİLER MECLİSİ 2020 ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI.

Engelliler Meclisi Mehmet KARAVURAL başkanlığında toplandı. Toplantıda, 2020 yılı çalışma planı yapılarak; Spor alanında Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü, Yansıma Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü ve Aktif Engelliler Derneğinden oluşan bir çalışma komisyonu oluşturuldu. İstihdam konusu görüşülerek, engellilerin nerelerde çalıştığı, ne gibi sorunlarının olduğuna ilişkin geri bildirimlerin alınması gerektiği ve resmi kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarından daha hızlı bilgi alınabileceği görüşüldü. Belirli gün ve haftalarla ilgili basın açıklamaları ...

Devamını Oku

ENGELLİLER MECLİSİ 2020 OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI

  Engelliler Meclisi F.Yasemin YARAŞIR  başkanlığında toplandı. Toplantıda, 2020 yılı çalışma programı ile ilgili Yasemin YARAŞIR ve Hilal GÖNENÇ’den oluşan bir komisyon kurulmasına karar alındı. Ayrıca, “Engelliler için %50 su indirimi” konusunda belediyelere ve ASAT Genel Müdürlüğüne dilekçe gönderilmesine karar alındı.

Devamını Oku