İmar ve Planlama

Başkan: Ebru MANAVOĞLU

Başkan Yard: İsmail VOLKAN

Sekreter: İsmail Selçuk YILMAZ

İmar ve Planlama Çalışma Grubu envanter çalışmaları, kentsel estetik görüntü, coğrafi bilgi sistemleri, yeşil alanlar, ruhsatsız yapılaşma, kent hizmetleri finansal boyutu, kent toprağında mülkiyet, planlama ve uygulamada katılım ve denetim, ulaşım ve otopark, yapı güvenliği ve denetim, toplu konut uygulamaları, bina sağlığı, göçün nedenleri ve kaynağı, göçenlerin şehir içinde dağılımı, sürdürülebilir insan yerleşimi, sürdürülebilir arazi yönetimi, imar planı ve uygulamada adil dağılım konularında çalışmalar yapar ve çözüm önerileri üretir.

İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU TEMMUZ 2020 AYI TOPLANTISI YAPILDI

Antalya Kent Konseyi İmar ve Planlama Çalışma Grubu Temmuz Ayı toplantısı şehir plancısı Dr. Ebru Manavoğlu başkanlığında Konyaaltı Sahilinde yaşanan işgalleri, denetim, yönetim sorunlarını ve Alan Yönetim Planındaki son gelişmeleri görüşmek üzere 16 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşmiştir. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığından katılım sağlanarak konuyla ilgili bir sunum gerçekleştirilmiş alanda yapılan bakım çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. Toplantıya katılan; Meslek Odaları ve Sivil Toplum temsilcileri Konyaaltı Sahilinde ...

Devamını Oku

İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU 2020 ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI

  İmar ve Planlama Çalışma Grubu Dr. Ebru MANAVOĞLU başkanlığında toplandı. Antalya Ulaşım Çalıştayı ile Antalya ulaşım sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin konularının görüşüldüğü toplantıda; Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Antalya Ulaşım Çalıştayı ile çalıştayda belirtilen sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi. Antalya’da toplu taşımacılığın geliştirilmesi ve teşvik edilmesi, bisiklet ve yaya yollarının iyileştirilmesi, doğru planlanması, sürekliliğin sağlanması ve teşvik edilmesi, otomobil kullanımınan sınırlandırılması ve iyi planlanması gerekliliği üzerinde duruldu. Acil olarak ...

Devamını Oku

İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU 2020 OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI

    İmar ve Planlama Çalışma Grubu Dr. Ebru MANAVOĞLU başkanlığında toplanmıştır. İmar Kanunu değişiklikleri ile Elazığ depremi ve kentimizde yapılması gerekenlere ilişkin konularının görüşüldüğü toplantıda;  Antalya kenti ölçeğinde güncel kanun değişikliklerinin mekansal etkileri ve alınacak önlemler, Antalya Kentinde ‘Kentsel Dönüşümün’ tartışmaya açılması ve kentin binasal ve zemin bakımından envanter çalışmasının yapılmasının gerekliliği, 24 Ocak 2020’de 6.8 şiddetindeki Elazığ’ın Sivrice ilçesinde gerçekleşen depremden dolayı Kentimizde de önlemlerin alınması gerektiği, sağlam-sağlıklı yaşanabilir yerleşimler ...

Devamını Oku

İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU ARALIK AYI TOPLANTISI YAPILDI

İmar ve Planlama Grubu Dr. Ebru MANAVOĞLU başkanlığında toplanmıştır. 2020 yılının çalışma programının oluşturulmasına yönelik görüş ve önerilerin görüşüldüğü toplantıda; Ulaşım Ana Planı çalışmaları ve ulaşım sorunlarının çözüm önerileri konusunda bir toplantı ve geniş katılımlı bir çalışmanın yapılmasına, Balbey Mahallesi planlama sürecinde görüş ve önerilerin sunulmasına devam edilmesine, Kentsel Dönüşüm, Boğaçay Projesi, planlama sorunları, taşkın alanları, Konyaaltı Sahil Projesi ile ilgili toplantılar düzenlenmesi konularında çalışmalara devam edilmesine karar verildi.

Devamını Oku

İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU MAYIS AYI TOPLANTISI

Antalya Kent Konseyi İmar Planlama Çalışma Grubu toplantısı şehir plancısı Dr. Ebru Manavoğlu başkanlığında yapılmıştır. Toplantıya imar ve planlama çalışma grubu üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcileri katılmışlardır. Toplantıda geçmişten günümüze devam eden projeler ve belediyelerin yeni dönem imar ve planlama konuları üzerinde görüş ve düşünceler paylaşılmıştır. Kentsel Dönüşüm, Ulaşım, Yeşil Alan Projeleri, Akıllı Kent Uygulamaları, Kent Müzesi Projesi, Konyaaltı Sahil Projesinin günümüzdeki durumu ve bir çok konu başlığı ...

Devamını Oku