Kadın Meclisi

Başkan: Eylem ÜLGEN

Başkan Yard: Burçin ÇAKIN

Sekreter: Banu ALTUNLU

Kadın Meclisi; iş yaşamında ve siyasette kadının eşit temsilinin sağlanması, kadınlar için pozitif ayrımcılığı öngören düzenlemelerin yapılması, cinsiyet ayrımcılığı ile mücadele, kadın istismarı ve kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi, kadının güçlendirilmesi için sağlıkta ve eğitimde her türlü önlemin alınması, kent yönetimi karar süreçlerinde kadın bakışının öne çıkarılması, kadın sanatçılar ve edebiyatçılarla kent kültürüne katma değer kazandırılması hedeflenmektedir.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler tarafından, 25 Kasım'ın "Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü" olarak benimsenmesine karar verilen bugünde insan olan kadının; haklarının temel insan hakları olduğu hatırlanmalıdır. İnsan hakları doğmakla kazanılır ve beklemez. Haklar, İnsana yakışır, İnsanca bir yaşam içindir. İnsan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğüdür, onurlu, eşit ve özgür yaşamaktır. KADIN İNSANDIR… Doğmakla sahip olduğu hakları için, bugün mücadele etme noktasına gelen kadının konumu toplum olarak hepimizin sorgulaması gereken bir ...

Devamını Oku

KADIN MECLİSİ 2020 KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI

Kadın Meclisi Eylem ÜLGEN başkanlığında toplandı. Toplantıda, yeni dönem çalışmaları ile 5 Aralık ve 25 Kasım Programları görüşülerek; 5 Aralık (Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkının Verilmesi) Kadın Hakları Günüyle ilgili Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) ile birlikte basın açıklaması yapılmasına, Valilikten gerekli iznin alınmasına, belediyeden ses ve mikrofon sistemi için destek alınmasına karar verildi. 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü ile ilgili olarak basın bildirgesi hazırlanarak basına verilmesine karar ...

Devamını Oku

KADIN MECLİSİ 2020 MART AYI TOPLANTISI YAPILDI

  Kadın Meclisi Banu ALTUNLU başkanlığında toplandı. Toplantıda, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için planlanan basın bülteni ve etkinlikler görüşüldü. 08/03/2020 tarihinde saat:14.00’de Aydın Kanza Parkından başlayacak yürüyüşün sonunda yapılacak Basın Açıklamasına Kadın Meclisinin de katılmasına karar verilerek; • AKSAN’ın 08/03/2020 tarihinde Zübeyde Hanım büstüne çiçek konulması programı, • Antalya Kadın Danışma Merkezi Ve Dayanışma Derneği koordinasyonunda, 08/03/2020 tarihinde saat:19.00’da Üçkapılar’dan başlayacak olan ‘Feminist gece Yürüyüşü’, • Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şubesinin ...

Devamını Oku

PANEL

                   PANEL Kadına Yönelik Şiddette Çözüm Önerileri  Tarih :26.02.2020 Çarşamba Yer    :Antalya Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu       PROGRAM 13.30-14.30 Birinci Oturum “Konuşmacının temsil ettiği kurum/dernek//Odanın alanına ilişkin şiddetin önlenmesi ile ilgili çözüm önerileri ve bugüne kadar yapılan çalışmalar” Konuşmacılar Avukat Banu Altunlu, Antalya Barosu Dr.Hafize Öztürk Türkmen, Antalya Tabip Odası Vildan Temelkuran Türk Psikologlar Derneği Antalya Şubesi Müge Gezginci, Avukat - Ilgın Yücel, Sosyolog - Antalya Büyükşehir Belediyesi Oturum Başkanı / Uğur Karaca ARA 14.30 – 15.00 İkinci ...

Devamını Oku

KADIN MECLİSİ 2020 ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI

Kadın Meclisi Eylem ÜLGEN başkanlığında toplandı. 26 Şubat 2020 tarihinde yapılması planlanan “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Çözümler” Panelin ayrıntıları görüşülerek, Büyükşehir Belediyesinin bilbord ve led ekranlarda panel duyurusunun yapılması, panel için Büyükşehir Belediyesi toplantı salonlarından birinin kullanılması ve halkın panele ulaşımının sağlanması konuları görüşüldü. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde ortak basın açıklaması yapılması ve yürüyüşe ortak katılım sağlanmasına oybirliği ile karar alındı.  

Devamını Oku

KADIN MECLİSİ 2020 OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI

    Kadın Meclisi Eylem Has başkanlığında toplandı. “Kadına yönelik şiddet” konulu çalıştay planlamasının görüşüldüğü toplantıda: Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde çözümler, çözüm önerileri konusunda Psikologlar Derneği, Antalya Barosu, Tabipler Odası ve Antalya Büyükşehir Belediyesinden birer temsilcinin sunum yapması, 26/02/2020 saat:13.30 dan itibaraen “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Çözümler Paneli” olarak yürütülmesi, sunumların devamında Uğur KARACA modaratörlüğünde forum yapılması, panel için sunum yapacak kurum ve kuruluşlarla yazışma yapılması kararları alındı.

Devamını Oku