Kadın Meclisi

Başkan: Eylem ÜLGEN

Başkan Yard: Burçin ÇAKIN

Sekreter: Banu ALTUNLU

Kadın Meclisi; iş yaşamında ve siyasette kadının eşit temsilinin sağlanması, kadınlar için pozitif ayrımcılığı öngören düzenlemelerin yapılması, cinsiyet ayrımcılığı ile mücadele, kadın istismarı ve kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi, kadının güçlendirilmesi için sağlıkta ve eğitimde her türlü önlemin alınması, kent yönetimi karar süreçlerinde kadın bakışının öne çıkarılması, kadın sanatçılar ve edebiyatçılarla kent kültürüne katma değer kazandırılması hedeflenmektedir.

5 ARALIK KADINA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI VERİLİŞİ BASIN AÇIKLAMASI

      Kadının seçme ve seçilme hakkının yasal düzenlemeye kavuşmasının 85. yılını kutladığımız bugünde Türk Tarihimizde,  kadının devlet işlerinde aldığı etkin rolü hatırlamalıyız. Göktürklerde ve Uygurlarda, kağanın karısı “hatun” devlet işlerinde kocasıyla birlikte söz sahibiydi. Devlet yönetiminde Kağan'ın kararı, Hatun onay vermedikçe geçerli sayılmazdı.  Hiçbir Türk dilinde cinsiyet ayrımı yoktur. Çünkü Türk kültüründe cinsiyetler arası ayrımcılık bulunmamaktadır. Tanzimat'ın ilanıyla birlikte Osmanlı Devleti’nde kadınlara yönelik olarak düzenlemeler yapılmış, okullar açılmış, dönemin aydınlarınca nüfusun yarısını oluşturan ...

Devamını Oku

KADIN MECLİSİ KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI

  Kadın Meclisi Burçin ÇAKIN başkanlığında toplandı. “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü”  ile  “5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü” etkinliklerinin görüşüldüğü toplantıda; bu kapsamda planlanan konferanslar-film gösterimleri bilgileri paylaşılarak 25 Kasımda ‘Al Yazma Anıtı’ önünde basın açıklaması yapılması kararı alındı.  

Devamını Oku