Toplum

Envanter çalışmaları, kentte suç ve kent suçu, engelliler, yaşlılar, çocuklar ve kent, uluslararası işbirliği, nüfus ve sürdürülebilirlik, önemli grupların rolünü güçlendirme, sürdürülebilir kalkınmada kadın, sürdürülebilir kalkınmada çocuk ve gençlik, yerel halkın rolünü güçlendirme, gönüllü kuruluşlarla işbirliği, yerel yönetimler, göçün demokratik yapısı, siyasetin kentte etkileri, toplumsal inanç boyutu, sosyal hizmet uygulamaları vb. konuları ile ilgili çalışmalar yaparak çözüm önerilerini ilgili kurumlara sunar.

TOPLUM ÇALIŞMA GRUBU 2020 MART AYI TOPLANTISI YAPILDI

Toplum Çalışma Grubu Ayşegül NAS başkanlığına toplandı. Teknoloji bağımlılığının görüşüldüğü toplantıda; İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Merkezi yetkilileri konu ile ilgili sunum yaparak bilgilendirme yaptı. Konu ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda ana-baba okulu açılması, okullarda teknoloji kullanımı eğitim verilmesi hakkında görüş birliğine varıldı.

Devamını Oku

TOPLUM ÇALIŞMA GRUBU KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI

  Toplum Çalışma Grubu Ayşegül NAS başkanlığına toplandı. 1-7 Kasım Disleksi Farkındalık Haftası olması nedeniyle Antalya özelinde özel gereksinimli çocuklar ve otizmi tanımak ve tanıtmak için İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam Merkezi Ruh Sağlığı Şubesinden Çocuk Gelişimi Uzmanı Demet Tekin Yakışan tarafından”Otizm Spekturum Bozukluğu Tarama ve Takip Programı” sunumu yapıldı. ‘Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Muratpaşa Belediyesi, özel eğitim merkezi ve dernek yetkililerinin de katıldığı toplantıda ...

Devamını Oku

TOPLUM ÇALIŞMA GRUBU MAYIS TOPLANTISI

Toplum Çalışma Grubu Ayşegül Nas başkanlığında toplandı. İl Sağlık Müdürlüğü Konyaaltı Sağlıklı Hayat Merkezi, Antalya Barosu, Muratpaşa ve Konyaaltı Rehberlik Araştırma Merkezi temsilcileri ile grup üyelerinin katıldığı toplantıda okullarda sosyal hizmet uygulamaları görüşüldü. Çocuk İzlem Merkezi temsilcisi Vildan Dönmez “okul sosyal hizmeti örnek uygulamaları” hakkında bilgi verdi. Okul Sosyal Hizmet Uygulamalarında hedef kitlenin risk altındaki çocuklar olduğu ve bu çocuklarla çalışırken Milli Eğitim, Sosyal Hizmetler ve Baro gibi kurumlarla işbirliği ...

Devamını Oku