KÜLTÜR VE SANAT ÇALIŞMA GRUBU EKİM AYI 3.TOPLANTISI YAPILDI

 

Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Yavuz Ali SAKARYA başkanlığında toplandı. Toplantıda yıllık çalışma programına temel olacak konular üzerinde durularak, az sayıda ama uygulanabilir etkinlikler üzerinde durulmasına karar alındı. Proje önerilerinde kültür ve sanat varlıklarının, doğal varlıkların korunmasının, kent kültürü ve kentçilik bilincinin kazandırılmasının, kent kimliği oluşturulmasının, kültürel etkinliklerin çeşitliliğinin artırılmasının ve kent çapında yaygınlaştırılmasının, kentsel gelişimde tutarlı kültür politikaları oluşturulmasının önemi vurgulanarak, bu ilkeler doğrultusunda projeler hazırlanması, gerçekçi ve uygulanabilir projeler olması görüşüldü. 56. Altın Portakal Film Festivali hakkında genel bilgilendirme yapıldı.

You May Also Like

KÜLTÜR VE SANAT ÇALIŞMA GRUBU 2020 ŞUBAT AYI 2. TOPLANTISI YAPILDI