SÜRDÜREBİLİR TÜKETİM VE TÜKETİCİ HAKLARI ÇALIŞMA GRUBU 2020 ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI

Sürdürülebilir Tüketim ve Tüketici Hakları Çalışma Grubu Av.Sabri KANATOĞLU başkanlığında toplandı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü temsilcisinin de katıldığı toplantıda; Zeytin hasadından kaynaklı sağlık tehdidi görüşülerek, bu konuda rapor hazırlanmasına oybirliği ile karar alındı.Ayrıca, yerel birimlerde tüketici birimi kurulması önerisi görüşüldü.