özel ders şehirlerarası nakliyat istanbul evden eve nakliyat panax
  ÇEVRE, İMAR-PLANLAMA- KÜLTÜR VE SANAT, TURİZM ÇALIŞMA GRUPLARI PHASELİS E TURİSTİK TESİS YAPILMASI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

 • Kategori
  :Turizm Haberler
  Tarih :18/2/2014
  Okunma Sayısı :944

  YETKİLİLERE SESLENİYORUZ!

  PHASELIS’E TURİZM TESİSİ YAPILMASINA YÖNELİK TAHSİSE DUR DİYORUZ!

   

  Phaselis Antik Kenti’nde bulunan 180.009m²’lik parsel alanının sit alanı dışında kalan  161.383 m²’lik  kısmında yapılması planlanan  turizm konaklama tesisi,  sürdürülebilir turizm politikalarına ve tarihi, doğal değerleri koruma yaklaşımına uygun değildir.  

   

  Phaselis Antik Kenti, Çıralı, Olimpos ve Yanartaş gibi diğer doğal ve tarihi değerleriyle  birlikte, 1972 yılında  milli park ilan edilen  Olimpos Beydağları Sahil Milli Parkı’nın en önemli değerlerinden biridir.

   

  Söz konusu alanda Beydağları Sahil Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı (UDGP) kararları geçerlidir. Milli Park içinde kalan söz konusu parselin, 2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilgili firmaya tahsis işlemi gerçekleştirilmiştir. 2011 yılında ise otel projesi ile ilgili plan değişiklikleri Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmış ve inşa sürecinin önü açılmıştır.

   

  Söz konusu tahsisten 7 yıl sonra, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından Phaselis arkeolojik sit alanı genişletilmiş; 2005 yılında turizme tahsis edilen alanın bir kısmı sit alanı içinde kalmıştır.

   

  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, söz konusu alanda otel yapımı için 2013 yılında  “ÇED gerekli değildir”  kararı vermiştir.

   

  Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, “arkeolojik sit alanına giren kısma müdahale edilmemesi koşulu ile projenin uygulanmasında sakınca yoktur” açıklamasında bulunmuştur. Aynı zamanda, konunun doğrudan Milli Parklar mevzuatı açısından değerlendirilmesi gerektiğini bildirmiştir.

   

  Bundan sonraki süreçte Milli Parklar projeyi kendi mevzuatları açısından değerlendirecektir. Her kurumun kendi mevzuatı açısından değerlendirdiği söz konusu alanda bir kez daha ortaya çıkmıştır ki, ülkemizdeki turizm planlama politikaları ve bu gibi özel alanların planlanması konularında yetersizlikler bulunmaktadır.

   

  Bu noktada, Kent Konseyi Çevre, İmar Planlama , Kültür Sanat ve Turizm Grupları olarak cevaplanması üst düzeyde önem teşkil eden soruları kamuoyunun karşısında yetkililere soruyoruz:

   

  SORU 1:Tesis sayısı 2000’i; yatak kapasitesi 500.000’i geçen Antalya’nın Milli Park sınırları içerisinde yer alan Phaselis gibi tarihsel, doğal ve ekolojik anlamda önem taşıyan böyle bir alanda  yeni bir tesise ihtiyaç var mıdır? Yer seçimi uygun mudur?

   

  SORU 2: 24.12.2012 tarihinde Antalya Koruma Bölge Kurulu kararıyla genişleyen sit alanı sınırlarına ilişkin daha önce onaylı planların yeni sit sınırları plana işlenerek revize edilmesi gerekmez miydi?

   

  SORU 3: Otel proje alanı, doğrudan arkeolojik sit alanına müdahale etmese bile, söz konusu tesisin, çevresindeki arkeolojik ve doğal peyzaj değerlerine etkisi yok mudur?

   

  SORU 4:ÇED mevzuatının,  ÇED’i  yalnızca 500 oda ve üzeri turizm tesisleri için gerekli görmesine, daha altındaki yatak kapasitesine sahip tesisler için gerekli görmemesine dayanarak verilen bu karar, otel yatırımının çevresindeki arkeolojk değerlere ve içinde bulunduğu doğal değerlere etkisinin hiçbir koşulda dikkate alınmayacağı anlamına mı gelmektedir?

   

  Biz, Kent Konseyi, Çevre, İmar ve Planlama, Kültür Sanat ve Turizm Grupları olarak, projenin arkeolojik sit sınırları içinde kalmasa dahi, Phaselis Antik Kenti’nin ihtiva ettiği doğal ve arkeolojik değerlerin, çevresi ile bütüncül bir şekilde korunması gerektiğine inandığımızı;

   

  Gazipaşa’dan Batı Akdeniz’e kadar yerli ve yabancı turistlerin yaz ayları boyunca gözbebeği konumunda olan bir alanın otel inşaatına kurban edilmesini onaylamadığımızı; her daim “doğaya saygılı turizm” den yana olduğumuzu;

   

  Etik ve bilimsel yönden vicdanlara sığmayan bu teşebbüsün takipçisi olacağımızı; ilgili kurumları tahsisin iptal edilmesi için göreve çağırdığımızı kamuoyu ile paylaşırız.

   

  ANTALYA SİVİL İNSİYATİFİ, KAMU VİCDANINI YARALAYAN BU SUÇA ORTAK OLMAYACAKTIR!

   

                  Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu

                  Kent Konseyi İmar ve Planlama Çalışma Grubu

   Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu

                  Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu

  Turizm Haberler
  TURİZM GRUBU OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  TURİZM ÇALIŞMA GRUBU EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  TURİZM ÇALIŞMA GRUBU HAZİRAN AYI TOPLANTISI YAPILDI
  TURİZM ÇALIŞMA GRUBU OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI
  TURİZM ÇALIŞMA GRUBU KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  TURİZM ÇALIŞMA GRUBU TOPLANDI.
  TURİZM ÇALIŞMA GRUBU KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI
  TURİZM ÇALIŞMA GRUBU TOPLANDI.
  BASIN AÇIKLAMASI
  TURİZM ÇALIŞMA GRUBU GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
  TURİZM ÇALIŞMA GRUBU NİSAN AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  TURİZM ÇALIŞMA GRUBU EYLÜL AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  TURİZM ÇALIŞMA GRUBU AĞUSTOS AYI TOPLANTISI
  ÇEVRE, İMAR-PLANLAMA- KÜLTÜR VE SANAT, TURİZM ÇALIŞMA GRUPLARI PHASELİS E TURİSTİK TESİS YAPILMASI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI
  TURİZM ÇALIŞMA GRUBU EYLÜL AYI TOPLANTISI YAPILDI