özel ders şehirlerarası nakliyat istanbul evden eve nakliyat panax
  3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

 • Kategori
  :Engelliler Meclisi Haberler
  Tarih :4/12/2015
  Okunma Sayısı :798

   

  Yeni Bir 3 Aralık Dünya Engelliler gününde beraberiz.

  Bugün cumhuriyet meydanında bir arada olmamıza destek veren aile sosyal politikalar il müdürlüğüne, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarımıza, Yerel Yönetimlerde hizmet üreten birimlere ve çalışanlarına, Sivil Toplum Örgütlerine, Gönüllülere ve Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan sizlere ve basın mensuplarına teşekkür ederiz.

  Her 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde olduğu gibi bu gün de farklı engel gruplarından binlerce engelli, resmi ya da özel çeşitli etkinliklerle kendilerini ifade etme, toplumla bütünleşme çabası içinde olacaklar.

  Engelliler günü neden biz engelliler için çok önemlidir?

  Önemlidir çünkü ne yazık ki ülkemizde engelliler yılın diğer günlerinde görmezden ve duymazdan gelinmektedir. 

  Önemlidir çünkü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dünyadaki engellilerin seslerini duyurabilmek için kazanılmış sınırlı olanaklardan birisidir.

  Önemlidir Çünkü Engelliler günü bir kutlama günü değil, sorunlara dikkat çekilecek çözümler için herkesi harekete geçirmeyi hedefleyen bir farkındalık yaratma günüdür!

  Türkiye'de son 10 yılda engelliler konusunda birçok mevzuat çıkarıldı.  Bunun yanında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesini yayınlandığı ilk gün Türkiye tarafından 30 Mart 2007’de imzalamış, ardından 3 Aralık 2008 tarihinde TBMM’ce onaylamış ve ardından 14 Temmuz 2009’daBakanlar Kurulu tarafından onaylayarak iç hukukunun bir parçası haline getirmiştir.

  Engelli Hakları Sözleşmesinin devlete yüklediği en önemli görev, engelli bireyin toplumun diğer bireyleriyle eşit olmasının sağlanması görevidir. Engelli hakları Sözleşmesine taraf olan Türkiye gibi ülkeler, engellilerin eşitlik hakkını insan onuruna yaraşır koşullarda, bağımsız bir şekilde yaşama ve kendi hakkındaki karar süreçlerine katılma hakkını sağlayacak şekilde düzenlemelidir.

   Bu ise, Kamusal alanlara, kamu hizmetlerine erişim düzenlemelerinin yapılmasıyla, eğitim ortamlarındaki her türlü engelin kaldırılmasıyla, çalışma hayatı şartlarının engellilere uygun şekilde düzenlenmesiyle ve hepsinden önemlisi engellilere yönelik önyargı ve olumsuz tutumların toplum belleğinden silinmesiyle mümkündür.

  Türkiye Cumhuriyeti, işte bu hedefleri öngörülen BM Engelli Hakları Sözleşmesine taraf olarak önemli ve anlamlı bir adım atmıştır.

  Ancak ne yazık ki ülkemiz, sözleşmenin imzalandığı ve taraf olunduğu günden bu yana devlet olarak, hükümet olarak, yerel yönetimler olarak bu sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirme konusunda yeterli gayreti, özeni, isteği göstermekten uzak kalmaktadır.

  Kabul edilen yasalar, yayımlanan yönetmelikler ve diğer hukuk düzenlemeleri, bakanlar kurulu kararları, talimatlar ne yazık ki uygulamada hak ettiği karşılığı bulamamaktadır.

  Fiziki engeller kaldırılacaktı, yasa çıkarıldı, 7 yıl geçti, süresi bitti.  Süre uzatıldı komisyonlar oluşturuldu. Süreler tükendi komisyonlar toplanamadı. Sonuç olarak kamusal alandaki erişim düzenlemeleri yok denecek kadar az yapıldı. 

  Farklı bir deyişle, devlet kendi koyduğu kurallara, kendisi uymamıştır. Seçilmiş ve atanmış kamu görevlileri düzenlemelerin yapılıp yapılmadığını gerektiğince denetlememiştir.

  Görevlerini yapmayanlara kanuni müeyyideler yeterince uygulanmamıştır.

  Siyasi partilerimiz, engellileri yalnızca belli günlerde gündemine almakta, ardından unutup gitmektedir.

  Bu durum değişmelidir. Devlet, toplum ve tüm kurumlar engellilerin haklarına saygı göstermeli, üstlendikleri görevleri, sorumlulukları yerine getirmelidir.

  Engelli bireyler, tıpkı engelli olmayan bireyler gibi farklı ihtiyaçlara, yeteneklere, ilgi alanlarına ve umutlara sahiptir

  Sonuç olarak, engelliler eşit olmayan koşullarda, eşit olmayan yurttaşlar olarak, doğrudan veya dolaylı ayrımcılığın kurbanlarına dönüşmektedir.

  Tarih boyunca, farklı gruplara mensup insanlar, haklarına saygı duyulması için mücadele etmek zorunda kaldı. Etnik ve ırksal azınlıklar, kadın hareketleri, LGBT bireyler, bunlardan sadece bazı örnekler. Engelli bireyler ise, ötekileştirilmenin ortadan kaldırılması ve bağımsız şekilde toplum yaşamında hakkı olan yeri almak için hala mücadele etmeye devam ediyorlar.

  Engellilik, sosyal hayatı engelleyen bir kusur değil, desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmelidir. Temel hedef, engelli bireylerin her türlü imkâna ve hizmete en az herkes kadar ve ihtiyacı oranında ulaşabildiği bir ortamı sağlamaktır.        

  Tüm siyasi partilere, hükümete, yerel yönetimlere, kamu görevlilerine, işadamlarına ve tüm topluma sesleniyoruz.

  Hukuka, kurallara, standartlara uyun, uyulmasını sağlayın diyoruz.

  Engelsiz bir dünya yaratmanın mümkün olduğunu biliyoruz.

  Ülkemizdeki engellerin kaldırılması için her vatandaşımızı desteğe ve etkin katılıma davet ediyoruz.

  Engelliler Meclisi Haberler
  ENGELLİLER MECLİSİ NİSAN AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER HAFTASI BASIN AÇIKLAMASI
  ENGELLİLER MECLİSİ NİSAN AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ MART AYI TOPLANTISI YAPILDI
  ENGELLİLER MECLİSİ OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  3 ARALIK 2017 DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ
  ENGELLİLER MECLİSİ EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI
  ENGELLİLER MECLİSİ MART AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ MART AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ ARALIK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  Engelliler Meclisi Toplandı
  BASIN AÇIKLAMASI
  ENGELLİLER MECLİSİ ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ ARALIK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
  12