özel ders şehirlerarası nakliyat istanbul evden eve nakliyat panax
  TURİZM ÇALIŞMA GRUBU GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

 • Kategori
  :Turizm Haberler
  Tarih :29/12/2015
  Okunma Sayısı :1423

  ANTALYA KENT KONSEYİ

  TURİZM ÇALIŞMA GRUBU

  2016 YILI ÖREN YERLERİ GİRİŞ ÜCRETLERİNE YAPILAN ZAMLARLA İLGİLİ

  GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

                                                                                                                                               29.12.2015

  Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu, 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren ören yeri girişlerine uygulanılması düşünülen yeni fiyatlara dair Antalya’da hizmet veren turizm sektörü ve Sivil Toplum Kuruluş temsilcilerinin fikir ve görüşlerini özetleyerek ilgili Bakanlıklara, Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB) ve kamuoyuna bildirmeyi uygun görmüştür.

  Görüş ve Öneriler

  2015 yılının birçok sıkıntı ve sorunlarla sona ermekte olduğu ve 2016 sezonunun Antalya Bölgesinde Turizm sektörü için zor bir dönem olacağı ortak kanı olarak ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Kültür Turizm Bakanlığının hiç vakit kaybetmeden bir takım çalışmalar başlatması ve konunun Başbakanlığa iletilerek uçak katkı payı üzerinde çalışılması takdirle karşılanmış ve bunun 2016 sezonuna dair çok önemli bir hamle olduğu konusunda tam bir fikir birliğine varılmıştır.Bununla birlikte 2016 sezonuna dair yapılması gereken çalışmalar ve turizm sektörünün üzerine düşen görevler görüşülmüştür. Bu konuları her bir kurum ve kuruluş kendi içinde değerlendirerek gerekli çalışmayı ve bilgilendirmeyi yapacaktır.Ancak, içinde bulunduğumuz bu zor dönemde Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları topyekûn çözümler üretmeye çalışırken, ören yerlerine yapılan zamlar kaygı ile karşılanmış ve zamanlamanın doğru olmadığı kanısında genel bir kanaat oluşmuştur.Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (Türsab) 25 Kasım 2015 tarihi ile aşağıdaki bildiriyi yayınlayarak üyelerine yeni fiyatları tebliğ etmiştir.“01 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere T.C Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Müze ve Ören yeri giriş ücretlerinde değişiklik yapıldığı bildirilmektedir. Müze ve Ören yeri Giriş Ücretleri ekte sunulmuştur.”Yeni fiyat düzenlemesine göre genellikle ülkemizde ve özellikle bölgemizdeki en yoğun ziyaretçi alan ören yerlerinin zamlandığı,  ziyaretçilerin nadir uğradığı ören yerleri fiyatlarının ise sabit tutulduğu görülmüştür.

  Örneğin bölgemizin en önemli ziyaret merkezleri olan ilk beş ören yerinin (sırası ile Noel Baba Kilisesi, Myra Kaya mezarları, Aspendos Tiyatrosu, Perge Ören yeri ve Alanya Kalesi) dördüne  %25 oranında zam yapılmıştır.

  Ayrıca bu düzenleme esnasında Expo 2016 Antalya göz ardı edilmiştir. 1 Nisan 2016 da uygulanacak olan bu yeni düzenleme ile 23 Nisan 2016 tarihinde başlayacak olan bölgemizin tarihindeki en önemli etkinliği kabul edilen Expo 2016 Antalya sürecinde seyahat acentalarının çalışmaları olumsuz etkilenmiştir.

  Yeni düzenleme ve fiyatlar ile ekteki tablo ortaya çıkmıştır. Bu tablo Antalya Kültür Turizm Müdürlüğü verilerinden alınmış olup Ocak-Kasım dönemini kapsamaktadır. Bu veriler doğrultusundaki tespitler;

  1.      Bölgemizde on dokuz Ören yeri veri oluşturabilecek yoğunlukta turistler tarafından ziyaret edilmektedir ve istatistiklere dahil olmaktadır.

  2.      Bölgemizde yabancılar tarafından gerçekleştirilen ören yeri ziyaretleri genel olarak gelen turist sayısının yaklaşık %10 u kadardır.

  3.      2015 sezonunda bu oran  %7 ye düşmüştür.

  4.      2015 sezonunda Antalya’ya gelen turist sayısı geçtiğimiz yıla göre %5,5 azalırken, ören yeri ziyaretleri 378.484 kayıpla %32 azalmıştır.

  5.      2014 yılında bölgemizdeki ören yerleri toplamda 1166137 turist tarafından ziyaret edilirken, 2015 yılında bu sayı 787653 e düşmüştür.

  6.      Bu düşüşte turist sayısındaki azalmasının yanı sıra ören yerlerine ilginin de gittikçe azaldığı görülmektedir.

  7.      Neredeyse her yıl artan (2015 hariç) ören yeri giriş ücretleri, tur maliyetlerinin, dolayısı ile tur satış fiyatlarının artmasına yol açmakta bu da kültür turlarının satılmasını zorlaştırmaktadır.

  8.       Bu bağlamda acentalara peşin ödeme karşılığında yapılan indirimin yeni zamlarla bir cazibesinin kalmadığı ve tur maliyetlerinin arttığı çok açık ortadadır.

  9.      Son yıllarda kültür turlarının satılamamasından dolayı Acenteler, misafirlerini ‘sulu turlar’ denilen tekne ve bot turlarına yöneltmek zorunda kalmışlardır.

  10.Ören yeri gelirlerinde görülen artışın, kapı ziyaretçilerinden, müzekart satışlarından ve zamlandırılmış ören yeri girişlerinden sağlandığı görülmektedir. Ancak ören yeri gelirlerini artırmak uğruna sürekli fiyat artırılmasının ören yeri ziyaretlerinin artmasına değil, azalmasına yol açacağı öngörülmektedir.

  11.Genel olarak yurt dışındaki ören yerleri politikaları incelendiğinde, fiyatların bazı ülkelerde Türkiye’nin çok üzerinde, bazı yerlerde ise çok altında olduğu gözlemlenmekte, bununla birlikte birçok ülkede kültürel değerlerin halka ve turistlere kazandırılması için dönem dönem çok önemli kampanyalar yapılarak halkın ve turistlerin dikkati çekilmektedir.

  Bu bağlamda 2016 yılının olası zararlarının telafi edilerek, Türk Turizminin kan kaybetmeden yoluna devam edebilmesi için topyekûn bir kampanya başlatan Kültür Turizm Bakanlığı milyarlarca lirayı göze alarak uçak desteği üzerinde çalışırken, ören yerleri giriş ücretlerinin artırılmasının en azından 2016 yılında askıya alınmasını, özellikle Expo 2016 Antalya adına yeterli turist getirebilmek için 2016 yılının Nisan-Ekim dönemlerinde Aspendos ve Perge ören yerlerinin ücretsiz olarak ziyarete sunulmasını büyük bir umut ve heyecan içinde beklemekteyiz.  Böylelikle Unesco Dünya Mirası aday listesinde bulunan bu iki nadide değerimizin milyonlarca turist ve ziyaretçiye kapılarını açması bölgemizdeki en önemli tanıtım faaliyeti olarak tarihe geçecektir. Bu hamle ile ortaya çıkacak olası ticari kayıp, ülke menfaati açışından elde edilen kazanımın fersah fersah gerisinde kalacaktır.Bununla birlikte yaklaşık 3.000 ören yerine sahip ülkemizde ören yerlerinin performanslarının incelenerek, başarı grafiklerine göre hamleler yapılması ve tur operatörleri ve acenteler ile istişare edilerek ziyaretçi sayısının artırılması için bir ‘ören yeri takip komisyonu’ oluşturulmasının ülke turizmine ve gittikçe kan kaybeden ören yeri ziyaretlerinin yeniden canlanmasına önemli bir katkı sağlayacağına inancımız tamdır.

  01 Nisan 2016 Tarihinden İtibaren Geçerli T.C Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı 

              Müze ve Ören Yeri Giriş Ücretlerinde Yapılan Değişiklik Tablosu

  Antalyaya gelen Turist sayısı

  11.375.584

  10.769.353

  5%

   

  Eski Gişe Fiyatı (tl)

  Yeni Gişe fiyatı (tl)

  Antalya Müzesi

  37.801

  24.007

  -13.794

   

  20

  20

  Alanya Müzesi

  0

  45

  45

     

   

  Side Müzesi

  1.951

  846

  -1.105

   

  10

  10

  Elmalı Müzesi

  0

  0

  0

     

   

  Aspendos

  121.591

  158.847

  37.256

   

  20

  25

  Perge

  114.185

  48.324

  -65.861

   

  20

  25

  Phaselis

  34.634

  36.640

  2.006

   

  10

  20

  Noel Baba Müzesi

  388.507

  234.423

  -154.084

   

  15

  20

  Myra

  325.946

  182.773

  -143.173

   

  15

  20

  Xanthos

  10.144

  0

  -10.144

   

  10

  10

  Simena

  2.463

  2.299

  -164

   

  10

  10

  Patara

  2.971

  2.849

  -122

   

  5

  15

  Termessos

  3.619

  0

  -3.619

     

   

  Karain

  0

  0

  0

     

   

  Olympos

  1.490

  1.194

  -296

   

  5

  20

  Arykanda

  0

  0

  0

     

   

  Alanya Kalesi

  106.696

  77.970

  -28.726

   

  15

  15

  Syedra Kalesi

  0

  0

  0

     

   

  Side Tiyatrosu

  23.526

  17.436

  -6.090

   

  15

  20

   

           

   

  Toplam

  1.166.137

  787.653

  32%

     

   

  Gelen turistin örenyeri ziyaret oranı

  10%

  7%

   

  Fark

   

   

  %10 göre olması gereken

   

   

  1.067.935

  378.484

   

   

                                                                 

  Turizm Haberler
  TURİZM GRUBU OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  TURİZM ÇALIŞMA GRUBU EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  TURİZM ÇALIŞMA GRUBU HAZİRAN AYI TOPLANTISI YAPILDI
  TURİZM ÇALIŞMA GRUBU OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI
  TURİZM ÇALIŞMA GRUBU KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  TURİZM ÇALIŞMA GRUBU TOPLANDI.
  TURİZM ÇALIŞMA GRUBU KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI
  TURİZM ÇALIŞMA GRUBU TOPLANDI.
  BASIN AÇIKLAMASI
  TURİZM ÇALIŞMA GRUBU GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
  TURİZM ÇALIŞMA GRUBU NİSAN AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  TURİZM ÇALIŞMA GRUBU EYLÜL AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  TURİZM ÇALIŞMA GRUBU AĞUSTOS AYI TOPLANTISI
  ÇEVRE, İMAR-PLANLAMA- KÜLTÜR VE SANAT, TURİZM ÇALIŞMA GRUPLARI PHASELİS E TURİSTİK TESİS YAPILMASI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI
  TURİZM ÇALIŞMA GRUBU EYLÜL AYI TOPLANTISI YAPILDI