özel ders şehirlerarası nakliyat istanbul evden eve nakliyat panax
  ANTALYA DÜNYA AFET EĞİTİM - KÜLTÜR MERKEZİ VE MÜZESİ PROJESİ BASIN AÇIKLAMASI

 • Kategori
  :Afet Kriz Haberler
  Tarih :1/4/2016
  Okunma Sayısı :772

   

           Ülkemizde son 60 yılda yaşanan afetlerde 20 milyonu aşkın insan etkilendi. 20 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Sadece 17.Ağustos.1999 Marmara ve 12.Kasım.1999 Düzce depremlerinde 60 binden fazla insanımız yaralandı. Binlerce vatandaşımız evsiz kaldı. Çok acılar yaşandı. Ülkemiz büyük ekonomik kayıplar yaşadı. Bu sadece Depremlerde yaşananlardır. Ülkemizde insan kaynaklı afetler olarak; Yangınlar, heyelan, sel taşkın, büyük ölçekli trafik- uçak ve deniz kazaları, Kimyasal madde patlamaları, karbonmonoksit zehirlenmeleri ve diğer afetler  can almaya devam ediyor. Oysa afetlerde can ve mal kayıplarını azaltmak çok zor değildir. Sağlıklı kentleşmenin yanı sıra afet bilinci yüksek bir toplum oluşturmamız kayıpları en aza indirecektir.

           Tüm dünyada kabul gören temel kabul, Afet yönetiminin dört evreden oluştuğudur. Bunlar; zarar azaltma/risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme dir. Ülkemizde Afet yönetimi denilince müdahale ve kriz akla gelmektedir.  Oysa gelişmiş ülkelerde Afet yönetimi bu sayılan dört evrenin hepsini içine almaktadır. Yapılan istatistiki çalışmalar Afet öncesi bir birimlik harcama ile afet sonrası iyileştirme harcamalarından yedi kat daha fazla tasarruf sağlandığını göstermektedir.

           Mevcut ekonomik potansiyeli, iki milyonu aşkın nüfusu, Ülkemizin en önemli turizm merkezi ve dünyaya açılan penceresi olan Antalya nın yüksek afet riski dikkate alınarak bir DÜNYA AFET EĞİTİM- KÜLTÜR MERKEZİ VE MÜZESİ yapılması hem toplumdaki afet bilincinin geliştirilmesi, hem de Antalya nın imaj ve prestiji açısından önem arz etmektedir.

           En modern şekilde Japonya örnekleri vardır. (Japonya Ueno, Hakusan, Hıgashi, Osaka, Kobe, Kyoto, Meguro, Hımeji, Hanjo avaza, Abeno) Proje uygulamaya geçiş aşamasında incelenmesinde fayda vardır.

           Ülkemizde de Bursa örneği vardır. Böyle bir proje Bursa da yapılmış ve yılda yüz binlerde kişi bu eğitim merkezinde eğitimden geçirilmektedir.

            AMAÇ: Dünya ve Ülke vatandaşlarına afet bilincini oluşturmak amacıyla afet öncesi gerekli eğitimin verilmesi sağlanarak zarar azaltma ve risk azaltma,  afet zararlarını azaltmak ve böylece üretimi ve hayatın sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

            Dünya ülkelerine örnek insanlara ibret olacak şekilde düşsel ve ironik yaklaşımlarıyla temasını oluşturacak tasarımlar yapılarak insanları düşündüren , etkileyen, eğiten ve eğlendiren bir tasarımla Dünya  Afet eğitim- Kültür merkezi ve MüzesininDünya turizm merkezi olan Antalya da yapılması elzemdir.

            Yapılacak tesis içerisinde; Deprem sarsma tablası ve simülasyon odası, Yangın Söndürme simülasyon sistemi, Duman Simülasyon sistemi, Rüzgar/Fırtına simülasyon odası, Enkaz koridoru, Karbonmonoksit zehirlenme simülasyonu, Heyelan ve sel simülasyon odası, Otel yangın kaçış Hologramı, Açık sergi alanı vb alanlar olacaktır. (detaylar proje teklif örneğinde vardır.)

            Bunun için yasal dayanak vardır. 5216 Sayılı “ Büyükşehir Belediyesi hakkındaki kanun” bu kanunun 7. Maddesi (m) fıkrası: “ Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar……,” (u) fıkrası: “il düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak…….”, Diğer (i), ® ve (z) fıkraları.

            Koordinatörlük ve Sekretarya Antalya Valiliği veya Antalya Büyükşehir Belediyesi veya yapım ve işletmesini üstlenen yerel belediye başkanlığı ve kuruluş tarafından yapılabilir.

            Kaynak  Ulusal veya Uluslararası  kamu ve özel kurum ve kuruluşlar, Sponsor kuruluşlar, Odalar ve ilgili STK lar, Unesco ve AB fonları gibi fonlar, İlgili diğer kurum ve kuruluşlar dan sağlanabilir.

             Sonuç olarak; Afet bilinci konusunda Dünya, Ülke ve Antalya ya hizmet sunmak, Kültürümüze ve Turizme katkıda bulunmak, daha da önemlisi Dünya kültür mirası olarak geleceğe bir eser bırakmak istiyorsak DÜNYA AFET EĞİTİM- KÜLTÜR MERKEZİ VE MÜZESİ ni Antalya da inşa etmeliyiz.

                                                                              

   

   

                                                                                                  Antalya Kent Konseyi

                                                                                                                                                                                                         Afetler ve Kriz Çalışma Grubu 

  Afet Kriz Haberler
  AFETLER VE KRİZ YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBUNDA DA DİVAN SEÇİMİ YAPILDI
  AFETLER VE KRİZ GRUBU OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  AFET VE KRİZ ÇALIŞMA GRUBU KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  AFET VE KRİZ ÇALIŞMA GRUBU EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  AFETLER VE KRİZ ÇALIŞMA GRUBU MART AYI TOPLANTISI YAPILDI
  AFETLER VE KRİZ ÇALIŞMA GRUBU 2018 OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  AFET VE KRİZ ÇALIŞMA GRUBU ARALIK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  AFETLER VE KRİZ ÇALIŞMA GRUBU EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  AFETLER VE KRİZ YÖNETİMİ, İMAR VE PLANLAMA VE ALTYAPI ÇALIŞMA GRUPLARINDAN ORTAK TOPLANTI
  ANTALYA DÜNYA AFET EĞİTİM - KÜLTÜR MERKEZİ VE MÜZESİ PROJESİ BASIN AÇIKLAMASI
  AFETLER VE KRİZ ÇALIŞMA GRUBU ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  AFET VE KRİZ ÇALIŞMA GRUBU NİSAN AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  AFET VE KRİZ ÇALIŞMA GRUBU KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  AFETLER VE KRİZ ÇALIŞMA GRUBU - TOPLUM ÇALIŞMA GRUBU EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  AFET VE KRİZ YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU BASIN AÇIKLAMASINDA BULUNDU
  AFET VE KRİZ YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU OCAK 2014 TOPLANTISINI YAPTI.