özel ders şehirlerarası nakliyat istanbul evden eve nakliyat panax
  BASIN AÇIKLAMASI

 • Kategori
  :Engelliler Meclisi Haberler
  Tarih :11/5/2016
  Okunma Sayısı :861

  BASIN AÇIKLAMASI     

   

  10-16 Mayıs Engelliler Haftası;

   

  Dünya’da tahminen 1 milyardan fazla, ülkemizde ise yine tahminen 9 milyon dolayında engelli yaşamaktadır. Engelliler sosyal ve siyasi katılımda olduğu kadar ulaşım, istihdam ve eğitim alanlarında da toplumun diğer kesimleriyle eşit koşullara sahip değildir.

  Toplumsal yaşama katılma hakkının temeli ise istikrarlı demokrasilere, etkin vatandaşlığa ve vatandaşlık bilincine, toplumdaki eşitsizliklerin azaltılmasına dayanmaktadır.

   

  1992 yılından bu yana engellilere ve haklarına yönelik olumlu bazı gelişmeler yaşanmıştır. Yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen ve ülkemizin de onayladığı “Engellilerin Hakları Sözleşmesi” bu alanda atılan en önemli adımlardan birisi olmuştur.

  Ülkemizdeki mevzuat kısmen bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yenilenmiştir. Yaşanan bu gelişmeler, bizleri sevindirmektedir. İçinde bulunduğumuz koşullar düşünüldüğünde ihtiyaçlarımız bakımından henüz istediğimiz düzeye ulaşamadığımız da bir gerçekliktir.

  Taleplerimizi 3 madde altında toplarsak;

  1) Kentleri herkes için kapsayıcı ve erişilebilir yapılması,

  2) Engellilere ilişkin veri ve istatistiklerin iyileştirilmesi,

  3) Toplumda görünmez durumdaki engellilerin koşullarının iyileştirilmesi.

  Dünyadaki nüfusun yüzde 50’sine yakınının, Türkiye’de nüfusun yüzde 78’inden fazlasının şehirlerde yaşadığı, ileride daha da artacağı düşünülürse bu gündem maddeleri daha iyi anlaşılmaktadır.

   

  Bağımsız yaşam bir insan hakkıdır. Engelli bireylerin kendi kaderini tayin hakkı kendi ihtiyaç ve tercihlerini belirleme ve seçim yapma hakkı… Farklılığı, çeşitliliği ve eşitliği kabul etme hakkını elde edebilmesi için engellilikle ilgili kararlarlar alınırken karar mekanizmalarına dahil edilebilmelidirler.

   

  Erişebilirlik, ulaşım, bilgi ve teknolojiye ulaşabileceğimiz düzenlemeler tamamlanmalı. Engelli bireylerin bir arada sorun ve çözümlerde söz sahibi olabilmeleri için ilgili STÖ desteklenerek engelli bireylerin toplumda üretken ve sosyal olmasının olmazsa olmazlarındandır. 

   

  “İnsanca, onurlu ve barış içinde bir yaşam için Engellilerle birlikte ve ardımızda kimseyi bırakmadan dünyayı daha güzel günlere taşıyabiliriz.

                                                                                                                              Engelliler Meclisi

  Engelliler Meclisi Haberler
  ENGELLİLER MECLİSİ NİSAN AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER HAFTASI BASIN AÇIKLAMASI
  ENGELLİLER MECLİSİ NİSAN AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ MART AYI TOPLANTISI YAPILDI
  ENGELLİLER MECLİSİ OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  3 ARALIK 2017 DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ
  ENGELLİLER MECLİSİ EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI
  ENGELLİLER MECLİSİ MART AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ MART AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ ARALIK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  Engelliler Meclisi Toplandı
  BASIN AÇIKLAMASI
  ENGELLİLER MECLİSİ ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ ARALIK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
  12