özel ders şehirlerarası nakliyat istanbul evden eve nakliyat panax
  8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ ve ÇELENK TÖRENİ

 • Kategori
  :Kadın Meclisi Haberler
  Tarih :8/3/2017
  Okunma Sayısı :606

   

  8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

  BASIN BİLDİRİSİ

                                                                                                                                                                                                                                                                08.03.2017

  8 Mart, 1857’de tekstil işçisi kadınların 18 saate varan çalışma sürelerine ve ağır çalışma koşullarına karşı direnişlerinin anısına, “Eşit İşe Eşit Ücret”, “Sendikalaşma ve Oy Hakkı” için verdikleri mücadelenin hatırasıdır.

  Hayatın hemen hemen tüm alanlarında kadın varlığının yok sayıldığı, emeğinin değersizleştirildiği, iş gücüne katılımının küçümsendiği eskimiş ve küflenmiş zihniyeti reddetmenin simge haline geldiği gündür.  

  8 Mart  dünyada ve ülkemizde kadın eşitsizliğine, hak ihlallerine, her türlü baskı ve şiddete dikkat çekme, evrensel insan haklarına vurgu yapma vesilesidir.

  Ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve psikolojik alanlarda kadınlar  baskı ve şiddet görmekte, siyasette, karar mekanizmalarında, eğitimde, toplumsal yaşamda erkeğe göre ikincil konumda kalmaya devam etmektedir. Hatırlamalıyız ki; toplumun yarısının yok sayan, birlikte düşünme, birlikte karar alma, birlikte üretme anlayışından uzak her türlü uygulama toplumsal ilerlemenin önünde büyük bir engel olarak kalacaktır. Nüfusun yarısının katılımı olmadan işleyen karar alma mekanizmalarının toplumsal mutabakatı sağlamayacağı açıktır. Atatürk’ün de belirttiği gibi “Bir toplum aynı amaca bütün kadınları ve erkekleri ile beraber yürümez ise ilerlemesine teknik olarak imkan ve bilimsel olarak ihtimal yoktur.”

  İnsan Hakları üst başlığının en hararetli savunucusu olmak kadınlara düşmüştür. Zira, Uluslararası sözleşmelere ve ulusal düzeydeki yasal düzenlemelere karşın hak ihlalleri dezavantajlı gruplar içinde en fazla kadınları etkilemekte, dünyanın her yerinde kadın ayrımcılığa ve şiddete maruz kalmaktadır. Bu durum kadının kaderi değildir.  Kadın, on binlerce yıl boyunca yönetici rolünü sürdürmüş, eski toplumlarda soy kadın üzerinden gelişmiş, kadın toplumda büyük saygı görmüştür.

  Kadının eğitim ve yaşam hakkı, toplumsal hayata katılım hakkı için tüm kesimler omuz omuza durmalıdır. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığına son verme, kadının toplumdaki rollerini takdir edip dengeleme, fırsat eşitliği konusunda toplumu bilinçlendirme yol haritamız ve rehberimiz olmalıdır. Fiilen sağlanamamış kadın erkek eşitliği söyleminden daha öte; hakkaniyetli, dengeli, farklı alanlarda ve her platformda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve sosyal adaletsizliğin; kültürel, siyasal, ideolojik veya dinsel nedenlerle maruz kalınan ayrımcılığı önleyici yeni bir söylem, uygulama ve  hedef olmalıdır.

  Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi

  “Şunu anlamak lazımdır ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir.”

  Kadın Meclisi Haberler
  KADIN MECLİSİ ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ANTALYA KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ 5 ARALIK KADINA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI VERİLİŞİ BASIN AÇIKLAMASI
  25 KASIM KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
  KADIN MECLİSİ KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  KADIN MECLİSİ EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  KADIN MECLİSİ EYLÜL AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  KADIN MECLİSİ NİSAN AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
  KADIN MECLİSİ 8 MART HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILDI.
  ŞİDDET VE İSTİSMAR KABUL EDİLEMEZ!
  SAĞLIK ÇALIŞMA GRUBU OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  KADIN MECLİSİ TOPLANTISI YAPILDI.
  25 KASIM DÜNYA KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ
  KADIN MECLİSİ EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  KADIN MECLİSİ EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ ve ÇELENK TÖRENİ
  KADIN MECLİSİ ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
  KADIN MECLİSİ KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  Kadın Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı.
  123