özel ders şehirlerarası nakliyat istanbul evden eve nakliyat panax
  25 KASIM DÜNYA KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ

 • Kategori
  :Kadın Meclisi Haberler
  Tarih :24/11/2017
  Okunma Sayısı :381

   

  Diktatörlüğe karşı meydan okuyarak siyasal özgürlüklerinin sağlanması için mücadele eden Mirabel kız kardeşler, 25 Kasım 1960 yılında diktatörlüğün askerleri tarafından zorla arabalarından indirilerek tecavüz edildikten sonra vahşi bir şekilde katledildiler. Öldükleri gün, önce 1981’de Dominik’te toplanan Latin Amerika Kadın Kurultayı’nda 25 Kasım, “Kadı na Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma günü” olarak kabul edildi. Daha sonra 1985 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Kadına Yönelik Şiddetin Yok Edilmesi için Uluslararası Mücadele Günü’ ilan edildi.

  25 Kasım, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ayrımcılığa, aile içi şiddete ve kadınların, kadın haklarının yok sayılmasına karşı dayanışma günüdür.

  Unutmamalıyız ki; Kadına yönelik her türlü şiddet bir insan hakkı ihlalidir; Kadın bireydir, kadın insandır! Her insanın doğumla birlikte sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere kadın da sahiptir. Kadına yönelik her türlü şiddet toplumun sorunudur. 

  Kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, “bir kadına sırf kadın olduğu için yöneltilen ya da oransız bir şekilde kadınları etkileyen” cinsiyet temelli şiddettir.

  Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadınların politik, ekonomik, medeni, sosyal ve kültürel alanlardaki insan hakları ve temel özgürlüklerinin kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını engelleyen;  cinsiyete bağlı şiddet, ayrım, mahrumiyet veya kısıtlamalar; kadının öğrenimi, iş yaşamına katılımı,  gelirini ve sağlığını yani tüm hayatını etkileyen, toplumsal baskı oluşturan bir şiddet biçimidir.   Oysa ki; eşitlik bireyin bütün yeteneklerini tam ve özgürce geliştirebileceği toplumsal ortamın yaratılması ve bu ortamın önündeki bütün toplumsal ve siyasal engellerin kaldırılmasıdır.  Ve bu  sosyal hukuk ilkesi gereği devletin öncelikli görevidir.

  Kadının yaygın olarak;  ötekileştirilip ikinci plana itildiği tüm uygulama, tutum ve davranışların kaynağı olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile her alanda mücadele ederek; farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğunu bilerek ve içselleştirerek şiddetin ortadan kaldırılmasını sağlamak ödevimizdir.  

  Biliyoruz ki kadın ve erkek arasındaki genetik, fizyolojik ve biyolojik özeliklerinden kaynaklanan farklılıklar eşitsizliği değil çeşitliliği getirir.  

  Kadının ‘iş gücüne katılımının” ve karar alma mekanizmalarında etkin şekilde temsilinin artırılması, cinsiyete dayalı işbölümünün ortadan kaldırılması,  Biyolojik cinsiyet eşitsizliğinin,  toplumsal cinsiyet eşitsizliği sonucunu doğurmasının önlenmesi için toplumun her kesiminde etkin bir söylem ve duruş oluşturulması için çalışmalıyız.

   

  Şiddetin ortadan kaldırılması için;

  Yasal mevzuat etkin bir şekilde uygulanmalı, kadına yönelik her türlü şiddet açıkça kınanmalı, sorumlular toplumda ifşa edilmeli,  toplumun her kesiminde cinsiyete dayalı eşitsizliğe yönelik uygulama ve tutumlara son verilmeli, kadınların iş hayatına katılımının artırılması ve ekonomik bağımsızlık kazanmaları için gerekli tedbirler alınmalı, şiddete ilişkin eğitim ve bilgilendirme kampanyaları yapılmalı, medyada verilen şiddete ilişkin haberlerde kullanılacak dil özenle seçilmelidir.   

  Bir dünya lideri olan Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün “Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!” sözleri rehberimizdir. 

  KADIN MECLİSİ

  Kadın Meclisi Haberler
  KADIN MECLİSİ ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ANTALYA KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ 5 ARALIK KADINA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI VERİLİŞİ BASIN AÇIKLAMASI
  25 KASIM KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
  KADIN MECLİSİ KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  KADIN MECLİSİ EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  KADIN MECLİSİ EYLÜL AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  KADIN MECLİSİ NİSAN AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
  KADIN MECLİSİ 8 MART HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILDI.
  ŞİDDET VE İSTİSMAR KABUL EDİLEMEZ!
  SAĞLIK ÇALIŞMA GRUBU OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  KADIN MECLİSİ TOPLANTISI YAPILDI.
  25 KASIM DÜNYA KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ
  KADIN MECLİSİ EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  KADIN MECLİSİ EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ ve ÇELENK TÖRENİ
  KADIN MECLİSİ ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
  KADIN MECLİSİ KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  Kadın Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı.
  123