özel ders şehirlerarası nakliyat istanbul evden eve nakliyat panax
  3 ARALIK 2017 DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

 • Kategori
  :Engelliler Meclisi Haberler
  Tarih :11/12/2017
  Okunma Sayısı :323

   

   

   

   

  Bugün cumhuriyet meydanında bir arada olmamıza destek veren aile sosyal politikalar il müdürlüğüne, engellilere hizmet üreten belediye birimlerine ve kurum çalışanlarına, bizleri yalnız bırakmayan sizlere ve basın mensuplarına teşekkür ederiz.

   

  Her 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde olduğu gibi bu gün de farklı engel gruplarından binlerce engelli, resmi ya da özel çeşitli etkinliklerle kendilerini ifade etme, toplumla bütünleşme çabası içinde olacaklar.

  Engelsiz Bir Antalya, Engelli Dostu İlçeler hedefimiz olmalı;

  Belediyeler başta olmak üzere tüm kurumlardan beklentimiz el ele verip bu hedefe ulaşmaktır.

  Bizler temsil ettiğimiz Sivil Toplum Örgütleri ve Antalya Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak engelsiz Antalya, Engelli Dostu Antalya için işbirliğine Hazırız.

  Sivil Toplum Örgütü ve ABB işbirliği bizi denizle buluşturdu, Konyaaltı’nda dezavantajlıların kullanımına uygun plaj düzenlemesi iyi bir örnektir.

  Yine ABB oluşturulan engelliler Komisyonu sorunlarımızı direk aktarmamızı sağlayacak bir çalışma,

  Antalya Büyükşehir Belediyesinden beklentimiz kente kazandırdıkları veya kazandıracakları projelerinde, kavşak ve yaya geçişlerinde engelli erişimini öncelikleri arasına almalarıdır.

  Muratpaşa Belediyesinin oluşturduğu Engelliler Komisyonunda aynı hedefe kitlenmesi beklentilerimiz arasında.

  Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasından başlayarak yetki alanları dahilindeki binaları erişebilir yapmalı rampaları standart hale getirmelidir.

  2010 yılında çıkarılmış bir kitabın sunuş bölümünü okuyarak konuşmama devam edeceğim;

  YEREL YÖNETİMLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER TEKNİK EL KİTABI (ANKARA 2010)  SUNUŞ BÖLÜMÜNDEN

   

  Türkiye’de nüfusun yüzde 12.29’unu oluşturan engelli, vatandaşlarımızın Anayasa’mız Başta olmak üzere 5378 sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde;

  Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ve uluslararası sözleşmelerle eşit, özgür ve Onurlu yaşama hakkı güvence altına alınmıştır.

   

  Engelli bireylerin sosyal hayatın her alanında karşılaştıkları sorunları çözümlenerek üretken Bireyler olarak topluma tam katılımlarının sağlanması sosyal-hukuk devleti anlayışının bir gereğidir.

  Herkes için insan onuruna uygun bir hayat standardının sağlanmasının temel koşulu ise hizmet ve bilgi sunumunun ulaşılabilir ve erişilebilir olmasıdır.

   

  Bilindiği gibi mevcut yapılı çevredeki fiziksel engeller hala pek çok engelli bireyin, toplumsal hayata katılımını sınırlandırmaktadır. Ülkemizde, yapılı çevrenin herkes için erişilebilir olmasını sağlamak amacı ile yasal düzenlemeler yapılmış, standartlar hazırlanmış ve bu düzenlemelerin gerçekleştirilmesinde en büyük görev ve sorumluluk yerel yönetimlere verilmiştir.

   

  2005 yılında kabul edilen Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un geçici 2 nci maddesi “Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişilerTarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir” hükmü ile herkesin sorumluluğunu açıkça belirtmiştir.

   

  Ancak pek çok kentte gerçekleştirilen düzenlemelerin çoğunda Türk Standardları Enstitüsü’nün ilgili standartlarının dikkate alınmaması nedeniyle uygulamaya yönelik çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bu konuda süresi ve kapsamı belli olan eylemplanlarının hazırlanmasına, teknik personelin engellilik, engellilerin ihtiyaçları ve yapılı çevrede ulaşılabilirlik için gerekli ölçütlerin sağlanması hakkında yeterli bilgiye sahip olmasına ihtiyaç vardır.

   

  Evet 2010 yılında özürlüler dairesi mevcutken o dönemki bakanımızın tespitleri bunlardı.

   

  Ne yazık ki engelli bireylerin bu sorunları hala devam etmektedir.

   

  (BU KANUN DAHA SONRA REVİZE EDİLMİŞ; ERİŞEBİLİRLİK DENETLEME VE İZLEME YÖNETMENLİĞİ ÇIKARILMIŞ, ASPB İL MÜDÜRLÜKLERİNDE KOMİSYONLAR OLUŞTURULARAK TAKİBİ YAPILMAYA BAŞLANMIŞTIR.) 

   

  Ancak ne yazık ki ülkemiz, Engelli İnsan Hakları Sözleşmesinin imzalandığı ve taraf olunduğu günden bu yana devlet olarak, hükümet olarak, yerel yönetimler olarak bu sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirme konusunda yeterli gayreti, özeni, isteği göstermekten uzak kalmaktadır.

   

  Kabul edilen yasalar, yayımlanan yönetmelikler ve diğer hukuk düzenlemeleri, bakanlar kurulu kararları, talimatlar ne yazık ki uygulamada hak ettiği karşılığı bulamamaktadır.

   

  Fiziki engeller kaldırılacaktı, yasa çıkarıldı, 7 yıl geçti, süresi bitti.  Süre uzatıldı komisyonlar oluşturuldu. Süreler tükendi komisyonlar toplanamadı. Sonuç olarak kamusal alandaki erişim düzenlemeleri yeterince tamamlanamadı. 

  Farklı bir deyişle, devlet kendi koyduğu kurallara, kendisi uymamıştır. Seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerini düzenlemelerin yapılıp yapılmadığını gerektiğince denetlememiştir.

  Görevlerini yapmayanlara kanuni müeyyideleri uygulamamıştır.

  Siyasi partilerimiz, engellileri yalnızca belli günlerde gündemine almakta, ardından unutup gitmektedir.

  Bu durum değişmelidir. Devlet, toplum ve tüm kurumlar engellilerin haklarına saygı göstermeli, üstlendikleri görevleri, sorumlulukları yerine getirmelidir.

  Engelli bireyler, tıpkı engelli olmayan bireyler gibi farklı ihtiyaçlara, yeteneklere, ilgi alanlarına ve umutlara sahiptir

  Sonuç olarak, engelliler eşit olmayan koşullarda, eşit olmayan yurttaşlar olarak, doğrudan veya dolaylı ayrımcılığın kurbanlarına dönüşmektedir.

  Engelli bireyler ise, ötekileştirilmenin ortadan kaldırılmasıve bağımsız şekilde toplum yaşamında hakkı olan yeri almak için hala mücadele etmeye devam ediyorlar.

  Tıpkı diğer vatandaşlar gibi engelli kişilerin hayatları ile ilgili seçim, kontrol ve özgürlük hakkına sahip olmaları ve bu hakları diğer insanlar kadar kullanabilmeleri, onların kendi seçimleri ve beklentileri doğrultusunda şekillenmelidir.  

  Tüm siyasi partilere, hükümete, yerel yönetimlere, kamu görevlilerine, işadamlarına ve tüm topluma sesleniyoruz.

   

  Hukuka, kurallara, standartlara uyun, uyulmasını sağlayın diyoruz.

  Engelsiz bir dünya yaratmanın mümkün olduğunu biliyoruz.

  Ülkemizdeki engellerin kaldırılması için her vatandaşımızı desteğe ve etkin katılıma davet ediyoruz.

  Engelliler Meclisi Haberler
  ENGELLİLER MECLİSİ NİSAN AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER HAFTASI BASIN AÇIKLAMASI
  ENGELLİLER MECLİSİ NİSAN AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ MART AYI TOPLANTISI YAPILDI
  ENGELLİLER MECLİSİ OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  3 ARALIK 2017 DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ
  ENGELLİLER MECLİSİ EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI
  ENGELLİLER MECLİSİ MART AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ MART AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ ARALIK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  Engelliler Meclisi Toplandı
  BASIN AÇIKLAMASI
  ENGELLİLER MECLİSİ ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ENGELLİLER MECLİSİ ARALIK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
  12