özel ders şehirlerarası nakliyat istanbul evden eve nakliyat panax
  25 KASIM KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

 • Kategori
  :Kadın Meclisi Haberler
  Tarih :30/11/2018
  Okunma Sayısı :151
  ANTALYA KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ 
  25 KASIM KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
   
  Birleşmiş Milletler tarafından, 25 Kasım'ın "Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü" olarak benimsenmesine karar verilen bugünde insan olan kadının haklarının temel insan hakları olduğu hatırlanmalıdır. 
  İnsan hakları doğmakla kazanılır ve beklemez;
  Haklar, İnsana yakışır, İnsanca bir yaşam içindir. İnsan hakları, düşünce ve ifade özgürlüğüdür, onurlu, eşit ve özgür yaşamaktır. 
  KADIN İNSANDIR… Doğmakla sahip olduğu haklar için, bugün mücadele etme noktasına gelen kadının konumu toplum olarak hepimizin sorgulaması gereken bir sorun haline gelmiştir. Kadına yönelik şiddet; bir insan hakları ihlalidir ve suçtur. Aynı şekilde gerek yasalarda gerekse yasaların uygulanmasında kadınlara karşı ayrımcılığın da insan hakları ihlali olduğu bilinmelidir.Toplumsal cinsiyet eşitsizlik, kadınların güçlenmesini, barış içinde güvenli ve sağlıklı yaşamalarını engellediği gibi toplumun psikolojisini, gelişimini ve huzurunu da derinden etkiler. 
   
  Cinsiyete dayalı şiddet; kadınlarda fiziksel, cinsel, psikolojik herhangi bir zarar ya da üzüntü doğuran veya bu sonucu doğurmaya yönelik, özel yaşamda veya kamu yaşamında gerçekleşebilen, her türlü davranış, tehdit, baskı veya özgürlüğün keyfi biçimde engellenmesi olarak tanımlanmaktadır. 
  İnsanın, KADININ haklarının ihlalinin engellenmesi Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla da devletlerin öncelikli sorumluluklarından birisi olarak tanımlanmaktadır
  Bu bağlamda, Devletin, kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek üzere yasa yapmak, bu yasaların ayırım yapılmaksızın uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, kadınların yaşam hakkını korumak, caydırıcı önlemler almak zorunluluğu vardır. Kadın cinayeti davalarında ‘haksız tahrik’ indirimi uygulamaları, aile birliğinin sağlanması adı altında kadınları ikinci plana iten, kendilerine şiddet uygulayan erkeklerle bir arada yaşamaya zorlayan uzlaştırma girişimleriterk edilmeli; ilkokul ve ortaöğrenim ders kitaplarındaki geleneksel cinsiyetçi ifadeler çıkarılmalı, medyada kadına yönelik şiddeti olağanlaştıran program ve söylemlere; şiddeti yeniden üreten, kadınları hedef gösteren haber diline son verilmelidir. 
   
  Kızgınlığın dahi kadın cinselliği üzerinden ifade edilmesi,Kadını aşağılayan, küçük düşüren cinsiyetçi ve şiddet içerikli şaka ve sözlerin sarfedilmesi, fiziksel, cinsel, ekonomik, duygusal şiddeti artırmakta adeta teşvik etmektedir. Şiddet uygulayıcısının ‘hasta’ olduğu yönündeki yaygın inanç ve söylemler de şiddeti meşrulaştırmakta, benzer sonuçlar doğurmaktadır. 
  Diliniz bir silah haline gelebilir!  
  Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi 
  “Hürriyetten doğan bunalımlar ne kadar büyük olursa olsun, hiç bir zaman fazla baskının sağladığı sahte güvenlikten daha tehlikeli değildir.”
  Kadın Meclisi Haberler
  KADIN MECLİSİ ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  ANTALYA KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ 5 ARALIK KADINA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI VERİLİŞİ BASIN AÇIKLAMASI
  25 KASIM KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
  KADIN MECLİSİ KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  KADIN MECLİSİ EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  KADIN MECLİSİ EYLÜL AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  KADIN MECLİSİ NİSAN AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
  KADIN MECLİSİ 8 MART HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILDI.
  ŞİDDET VE İSTİSMAR KABUL EDİLEMEZ!
  SAĞLIK ÇALIŞMA GRUBU OCAK AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  KADIN MECLİSİ TOPLANTISI YAPILDI.
  25 KASIM DÜNYA KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ
  KADIN MECLİSİ EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  KADIN MECLİSİ EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BASIN BİLDİRİSİ ve ÇELENK TÖRENİ
  KADIN MECLİSİ ŞUBAT AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
  KADIN MECLİSİ KASIM AYI TOPLANTISI YAPILDI.
  Kadın Meclisi Mart ayı toplantısı yapıldı.
  123