özel ders şehirlerarası nakliyat istanbul evden eve nakliyat panax
  KAMUOYUNA

 • Kategori
  :Haberler
  Tarih :30/5/2019
  Okunma Sayısı :81

   

                         

   

  Basında, 29.05.2019 tarihinde, İstanbul Anadolu Adliyesi İş Mahkemesindeki bir duruşmada, bir kadın avukatın etek boyuna tepki gösteren hakimin, yargılama yaptığı işi bırakıp, avukatı kılığı ve kıyafeti sebebiyle yargılamaya kalkıştığı, hatta fotoğrafını çekmeye teşebbüs ettiği ile ilgili olarak haberler yer almıştır.

  Mahkeme salonlarında hâkimlerin görevi adaleti sağlamaktır. Bir yargı mensubunun önündeki davayla değil de mahkeme huzurundaki bireylerin gerek avukat gerekse vatandaşın kılık kıyafetiyle meşgul olması kabul edilebilir bir durum değildir. Türk Hukuk sistemi, ne adalet dağıtırken ne de adalet ararken bireylerin kılık-kıyafeti veya yaşam tarzı nedeniyle ayrımcılığa ve keyfi işleme maruz kalmasına izin vermeyecek şekilde düzenlenmiştir. Bu bağlamda Anayasamızın gerek kanun önünde eşitliği düzenleyen 36.maddesi gerekse ayrımcılığı yasaklayan 10.maddesi ile de bu haklar Anayasal teminat altına alınmıştır.

  Anayasanın bu temel haklarını korumakla yükümlü olan yargı mensuplarının ise bu tarzdaki ayrımcı ve keyfi tutumları, kamuoyunda adalete duyulan güvenin sarsılmasına neden olmaktadır. Bir yargı mensubu, Anayasada belirtildiği gibi  dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin görevini ifa etmekle yükümlüdür. Sonuç olarak, hakimin adaleti sağlamakla yükümlü olduğu dava dosyasını bırakarak, yine adaleti sağlamak üzere kamu görevini yerine getirmeye çalışan bir avukatın etek boyu ile uğraşmasını kabul edilemez buluyor ve kınıyoruz.

  Antalya Kent Konseyi