özel ders şehirlerarası nakliyat istanbul evden eve nakliyat panax
  GELENEKSEL KENT DOKUSUNDA KENT ESTETİĞİ ÇALIŞTAYI VE FOTOĞRAF YARIŞMASI BASIN AÇIKLAMASI

 • Kategori
  :Haberler
  Tarih :27/8/2019
  Okunma Sayısı :47

   

  GELENEKSEL KENT DOKUSUNDA

  KENT ESTETİĞİ ÇALIŞTAYI ve FOTOĞRAF YARIŞMASI

  DÜZENLİYORUZ

   

  Kent Estetiği kavramını tartışmaya açarak farklı coğrafyalardaki iyi uygulama örneklerini ve Antalya’nın Geleneksel Kent Dokusu ve çevresindeki Estetik Kavramını katılımcı bir anlayışla ortaya koymak, sorunları saptayarak çözüm önerileri sunmak amacıyla Antalya Kent Konseyi ve Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi

  birÇalıştayve Fotoğraf Yarışması düzenlemiştir.

   

  “Dünya Şehircilik Günü” olan 7 Kasım’da Geleneksel Kent Dokusunda Kent Estetiği konulu çalıştay ve yarışmadan beklenen Yasal mevzuat ve yerel yönetimler açısından konuyu irdelemek, geleneksel kent dokusunda estetik kavramını kentin dinamikleriyle, üniversitelerdeki konunun uzmanı bilim insanlarıyla birlikte tartışarak çözüm önerileri oluşturmak ve çalıştaydan çıkan sonuçları bir strateji belgesi olarak yerel yönetimlerin gündemine sunmaktır. 

  Kent estetiğinin insanın sosyal ve ruhsal yaşamına yani insana birebir etki eden bir olgu düşüncesiyle kentlerimizde daha iyi koşullarda yaşamak arzusundan yola çıkarak, olumsuzlukları gidermek adına farkındalık yaratmak ve daha kimlikli kentler oluşturmak ve yerel yönetimlerin gündemine kent estetik kavramını almak düşüncesiyle yapılacak etkinlikler,Yapex ve Tarihi kentler Birliği tarafından yapılan Restorasyon ve Fuarı kapsamında Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenecektir.

  Çalıştaydan amaçlanan kısaca şöyle özetlenebilir: Tarih boyunca insanlar yaşadıkları çevrede estetik nitelikleri göz önünde bulundurmuşlardır. Çeşitli zaman kesitlerindeki toplum yapılarının yarattığı kültürel özellikler ve buna bağlı estetik duygular ile mekan kalitelerini anlamak bugünün çevrelerini oluşturmaya yardımcı olmaktadır. Bu değerler Tarihi ve Kültürel Miras değerleridir. Bu değerler geçmişle günümüzü birbirini bağlar, insanda aidiyet duygusunu yaratır kent kimliğinin oluşmasından en önemli göstergelerdendir.

  Çevre, doğa ve kültür bir arada uyum içinde, estetik bir algı yaratır. Kent estetiği, ortak yaşam kültüründen yani kamusal alanların estetik değer olarak geleceğe taşınmasıyla başlar. Çeşitli zaman kesitlerindeki toplum yapılarının yarattığı kültürel özellikler ve buna bağlı estetik duygular ile mekan kalitelerini anlamak bugünün çevrelerini oluşturmaya yardımcı olmaktadır.

  Kentlerde estetik kavramının sürdürülebilirliğinin sağlanması daha bilimsel ve planlı yapılaşmaların olması ve yapılı çevre denilen unsurların kent estetiği kavramı doğrultusunda oluşturulması önem taşımaktadır. Kent estetiğini etkileyen olumsuz görüntüler, kentin bir bütün olarak düşünülmemesinden veya bütünlüğün bilincine varılmadan sorunlara çözümler aranmasından kaynaklanmaktadır.

  Doğal ve kültürel yapısıyla ayrıcalıklı özelliklere sahip Antalya kenti kentleşme sürecinden en fazla etkilenen, son 50 yılda önemli değişimlere ve dönüşümlerin görüldüğü bir kentimizdir. Bu süreç içerisinde kentin geleneksel kent dokusunu oluşturan Balbey, Haşimişcan, Kaleiçi gibi kentsel sit alanları ve kent merkezi ve çevresi hızlı bir değişim geçirmiş bu süreçte estetik kaygılar göz ardı edilmiştir.

  Yarışmanın amacı ise:Kentin kimliğini ve kültürünü yaşatan geleneksel kent dokusu içerisinde kent estetiği kavramını oluşturan kentin doğal,kültürel, tarihi, görsel öğe ve özellikler bütünü ve özgün bakış açısıyla mekanları özelliklerine göre vurgulayarak, belgelemektir. Kentler dinamik bir organizma gibi zaman içerisinde sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik ve fiziksel açılardan değişime uğrarlar ve kendilerine özgü karakterleri ile kimlik kazanırlar.

  Yarışmanın ana teması, Kentlileri, geleneksel kent dokusu olarak adlandırdığımız kentin kuruluşundan günümüze kadar kendine özgü özellikleri ile yaşayan tüm mekanları içerisine alacak şekilde, kentin doğal ve kültürel kimliğini vurgulayarak; kent estetiğini özgün bakış açısıyla görmeye ve göstermeye teşvik etmektir.

  Bu yarışmanın konusu kentin yaşayan mekanlarında kent merkezi ve çevrelerinde kent estetiğini tartışmaya açarak farklı coğrafyalarda çevre, doğa ve kültür bileşeni doğrultusunda zaman içinde değişen kentlerimizde estetik algıyı yaratan çarpıcı örnekleri belgelemektir. 

  Fotoğraf yarışması herkese açıktır. Tüm katılımcıları Türkiye kentlerinde geleneksel kent dokusu içerisinde olumlu ve olumsuz örnekleriyle kent estetiğini göstermeye ve belgelemeye davet ediyoruz.

  Kentlerimizi güzelleştirmenin yolu farkındalığı arttırmaktan geçtiğini düşünüyoruz. Bazı olumsuz uygulamaları değiştirebiliriz; yeter ki fark edelim ve bunu çarpıcı bir şekilde gösterelim. Fotoğraf Ara Güler’in söylediği gibi “hakikatin parçasını yakalamaktır”.

  Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi ve Antalya Kent Konseyi olarak fotoğrafa gönül verenleri kentlerimizdeki “hakikati” planlama bakış açısıyla, çarpıcı ve özgün fotoğraflarla göstermeye ve belgelemeye davet ediyoruz.

  Antalya Kent Konseyi

  TMMOB Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi

   

   

   

   

  GELENEKSEL KENT DOKUSUNDA ESTETİK ÇALIŞTAYI PROGRAMI

  Tarih: 7 Kasım 2019

  Yer:  Nazım Hikmet Kültür Merkezi

  Kayıt: 9.00-9.30

  Açılış Konuşmaları : 9.30-10.30

  1. OTURUM - 11.00-13.00

  KENT ESTETİĞİ KAVRAMININ FARKLI DİSİPLİNLERCE İNCELENMESİ

  Moderatör: Recep ESENGİL (Mimar, Çekül Temsilcisi, Antalya Kent Konseyi Y.Kurulu Üyesi)

  Prof. Dr. Yusuf ÖRNEK  (Antalya Bilim Üniversitesi Öğr.Üyesi)

  Kent Estetiği ve Felsefe

  Doç.Dr. Deniz ASLAN(Mimar, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğr. Üyesi) 

  Kent Estetiği ve Mimarlık

  Doç. Dr. Hacer DANACI (Mimar, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı) 

  Kent Estetiği Kavramı

  Dr. Mehmet Nazım ÖZER   (Şehir Plancısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Tasarım Şube Müdürü)

  Kent Estetiği, Tasarım ve Planlama

  Yemek Arası: 13.00-14.00

  2. OTURUM-  14.00-16.00

  TÜRKİYE’DE TARİHİ KENTLERDE ESTETİK KAVRAMI ve UYGULAMALARI

  Moderatör: Dr. Ebru MANAVOĞLU (Şehir Plancısı, ŞPO Antalya Şube Başkanı)

  Prof. Dr. Ayşe SAĞSÖZ (Mimar, Antalya Bilim Üniversitesi GS ve Mimarlık Fakültesi Dekanı)

  Prof. Dr. Yelda UÇKAN,  (Sanat Tarihi  Uzmanı,  Anadolu Üniversitesi Öğr.Üyesi)

  Eskişehir- Odunpazarı Örneği

  Serdar GÜRSEL   Mimar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi KUDEB Md,Zafer  OKUDUCU Mimar, ÇEKÜLGaziantep Temsilcisi, BBŞ Başkan Danışmanı

  Gaziantep Örneği

   

  Ara: 16.00-16.15

   

  3. OTURUM- 16.15- 17.00

  ANTALYA GELENEKSEL KENT DOKUSUNA İLİŞKİN TESPİTLER ve DEĞERLENDİRME

  Dr. Ebru MANAVOĞLU(Şehir Plancısı, Akdeniz Üniversitesi Öğr. Görevlisi, ŞPO Şube Başkanı)

  Çağdaş SAYDAM (Yük. Mimar Sinan Üniversitesi Öğr. Görevlisi)

  Recep ESENGİL(Mimar, Çekül Temsilcisi, Antalya Kent Konseyi Y.Kurulu Üyesi)

  İsmail VOLKAN                 (Mimar, ANSİAD Yön. Krl.Üyesi)

  KOKTEYL VE FOTOĞRAF YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ -    17.30-18.30

   

   

  Haberler
  GELENEKSEL KENT DOKUSUNDA ESTETİK” KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI
  GELENEKSEL KENT DOKUSUNDA KENT ESTETİĞİ ÇALIŞTAYI VE FOTOĞRAF YARIŞMASI BASIN AÇIKLAMASI
  .
  KENT KONSEYİ MECLİSLERİN DİVAN SEÇİMLERİ YAPILIYOR
  ANTALYA KENT KONSEYİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
  ÇALIŞMA GRUPLARIMIZIN DİVAN SEÇİMLERİ YAPILIYOR
  BASIN AÇIKLAMASI
  KAMUOYUNA
  .
  ANTALYALI TAHSİN BEY’İN MİLLİ MÜCADELE HATIRALARI
  MURATPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANI ÜMİT UYSAL’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
  AKSU BELEDİYE BAŞKANI HALİL ŞAHİN ZİYARET EDİLDİ
  ALİ ULVİ BÜYÜKNOHUTÇU VE EŞİ AYSİN BÜYÜKNOHUTÇU’YU SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ
  ACI KAYBIMIZ
  .
  MENDERES TÜREL VE GAYE DOĞANOĞLU KENT KONSEYİNE ZİYARETTE BULUNDU
  ANTALYA KENT KONSEYİ GENEL KURULU YAPILDI.
  .
  ANTALYA KENT KONSEYİ KONFERANSI ARALIK AYINDA DEPREMLER KONUSU ELE ALINDI
  .
  12345678910...