özel ders şehirlerarası nakliyat istanbul evden eve nakliyat panax

 

ANTALYA KENT KONSEYİ KURULUŞ AMACI VE ÇALIŞMA ALANLARI
 
 Antalya Kent Konseyi ; 
 

Kentin ve kentlilerin gelişimini ortaklık içinde planlamak,

Kenti 21. yüzyıla taşıyacak yapısal değişime hazırlamak,

Kentin öncelikli sorunlarını ele almak,

Yerel yönetimlere ve karar alma süreçlerine halkın katılımını sağlamak,

Kentin kalkınma/gelişim ve eylem planlarının hayata geçirilmesini sağlamak,

Yerel demokrasinin gelişim ve yerleşimine katkıda bulunmak,

Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir kent yaratmak amacı ile kurulmuştur.

  •  
  • Başlıca faaliyet alanlarını ; 

Kent yönetimine ilişikin politikaların oluşumuna katkı sağlamak,

Kent yönetimine ilişkin kararların oluşumuna katılmak,

Yerel Gündem 21 çalışmalarını yürütmek ;

  • bu çerçevede;

Katılımcı, demokratik yerel yönetim geleneğini oluşturma; kentlilik bilinç ve kültürünü geliştirme,

Sürdürürülebilir kentler kavramını benimsetme; kentin ekonomik, sosyal, kültürel yapısını geliştirme,

Çevre uyumlu kalkınma, çevre dostu ürünlerin üretimini ve tüketimini özendirme,

Kent kaynaklarının adil bölüşümünü, yerinde ve etkin kullanımını, kentlilerin katılımı ile sağlamak,

Yaşlıların, kadınların ve çocukların daha iyi korunmalarını sağlayacak sistemleri kurmak,

Tüketici haklarını ve tüketici bilincini geliştirmek, oluşturmaktadır.

  •  

    KENT KONSEYİNİ OLUŞTURAN KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLAR

Antalya Valiligi

Antalya Büyüksehir Belediyesi

Büyüksehir Ilçe Belediyeler

Kamu Kurum ve Kuruluslari

Üniversite

Mahalle Muhtarlari

Siyasi Parti Temsilcileri

Kamu Kurumu Niteligindeki Meslek Kuruluslari

Sendikalar

Vakiflar

Çalisma Gruplarinin Katilimcilardan Seçtigi 1\'er Üye