özel ders şehirlerarası nakliyat istanbul evden eve nakliyat panax

 

GENÇLİK MECLİSİ

Başkan : Altan ÖZCAN

Başkan Yrd. : Zana BARAK

Sekreter : Ulaş BALCI

Sekreter : Hazal ALEMDAR

Kent Konseyi amacı temelinde Gençlik Meclisi çok ortaklı ve çok aktörlü yönetim anlayışı içinde, demokratik katılımın ve yapının güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma içinde gençlerin yapabilir kılınması, gençlerin toplumsal yaşamın her alanında söz sahibi olması, kent yaşamına katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi, kaliteli ve yaşanabilir bir kent yönetiminde gençlerin aktif rol alması, gençlik sorunlarına ilişkin politikalar ve çözüm önerileri geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Kent Konseyinin görevleri doğrultusunda çalışmalar yapmak, bu bağlamda gençlerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak. Gençlik Meclisinin belirlenen görev alanları içinde,  gündem belirleme ve çalışmaları esastır. Ancak Antalya’nın öncelikli gündemi üzerinde yoğunlaşacak şekilde çalışma programlarını belirlemek gerekir.

 

  • Gençlerin sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarının saptanmasının sağlanması,
  • Gençlerin, kent sorunlarına sahip çıkmasını ve söz sahibi olmasının sağlanması,
  • Kente ve gençlere özgü projeler kapsamında; organizasyon ve etkinliklerde görev alabilecek çalışma gruplarının oluşturulması,
  •  Gençlik Meclisini yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda ve toplantılarda temsil edecek kişi/kişilerin belirlenmesi,
  • Diğer illerdeki gençlik meclisleri ve gençlik kuruluşları ile bağlantıya geçer.
  • Gençlik Meclisine katılımı arttırıcı çalışmaların yapılması,
  • Antalya Kent Konseyi çalışma gruplarının görüşlerini almak ve aktarmak kaydı ile temsilciler gönderilmesi,
  • Gençlerin ve kentin ihtiyaçlarından yola çıkarak çalışma gruplarının hazırladıkları projelerin uygulanmasında yetkili mercilere iletiminde ve uygulanmasında yardımcı olunması,
  • Kent Konseyi genel sekreterliği ile ilişkilerin yürütülmesi,