özel ders şehirlerarası nakliyat istanbul evden eve nakliyat panax

 

ENGELLİLER MECLİSİ

 

Başkan : Mehmet KARAVURAL

Başkan Vekili : Yasemin YARAŞIR

Sekreter : Güleser KESKİNKILIÇOY

Sekreter : Uğur KAYA

Antalya ilinde yaşayan engellilerin toplumsal yaşamın üretim, iş, siyaset, kültür, sanat vb. alanlarında söz sahibi olması kent ve engelli sorunları, sorumlulukları konusunda bilinçlenmesi, politikalar oluşturması, kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi, engellilerin ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkarak taleplerinin belirlenmesi, çözümler ve projeler üretilmesinde aktif rol almalarının sağlanması ve projelerin yetkili birimlere ulaştırılmasında etkili çoğunluk olarak temsil edilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

a) Engellilerin, Kent yönetimine aktif olarak katılmalarını, kendileri ve kentle ilgili sorunların çözümünde rol almalarının sağlanması,
b) Engellilerin, Antalya kenti için “sürdürülebilir kalkınma” hedefleri dahilinde çalışmalar yürütmelerinin sağlanması,
c) Engellileri, ulusal, uluslararası ve kent düzeyinde temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlenmesi,
d) Engellilerin, kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmesi,
e) Engellilerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarının desteklenmesi ve bireysel inisiyatiflerinin geliştirilmesi,
f) Dayanışma ve paylaşıma yönelik özelliklerini “ortaklık” bilinci içinde geliştirmek ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırılması,
g) Kent yaşamı içinde binalarda ve açık mekânlarda, ulaşım, eğitim, ticaret, sanat, kültür, sağlık, spor ve iş alanlarında yapılacak uygulamaların “Engelli” tanımına giren toplum kesimlerinin gereksinimlerine cevap verecek şekilde düzenlenmesinin sağlanması,
h) Binaların tasarımında bütünleştirici, ayrımsız bir işleyiş sağlanması, toplumun tümü için engelsiz mekânlar oluşturulmasına destek verilmesini,
i) Mevcut fiziki çevrenin yeniden ele alınması, adapte edilmesi ya da yeni yapılacak uygulamaların engelli ve yaşlıların özelliklerine göre tasarlanması ve uygulanması, bu konudaki standartların belirlenmesi ve stratejilerin saptanmasını ve bu konuda çalışmalar yapılmasının sağlanması,
j) Engellilerin toplum içinde eğitim ve üretim kapasitelerinin geliştirilmesi ve toplumsal yaşam içinde daha fazla yer almalarının sağlanmasını amaçlamaktır.