TURİZM GRUBU TEMMUZ AYI TOPLANTISI YAPILDI

.

Turizm Çalışma Grubu Recep Yavuz başkanlığında toplandı

Toplantının açılış konuşmasında Recep Yavuz,Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi’ni katılımcılara okudu. Ardından katılımcılar her bir madde üzerine fikirlerini beyan ettiler. Yaklaşık 50 turizm paydaşının katıldığı toplantıda kanunun teklifinin birinci maddesi olan Kanunun amacı konusunda tüm katılımcılar fikir birliğine vardı. Bununla 11 maddeden oluşan kanun teklifinin bazı maddeleri üzerinde ise turizmcilerle istişare edilerek revize edilmesi gerekliliği konusunda görüş beyan ettiler.

İlk olarak sürecin şeffaf yürütülmesi ve tüm turizm paydaşlarının fikirleri alınarak kanunun yeniden revize edilmesi.

İkincisi tamamen turizm amaçlı hedeflenen bu kaynağın bütün şeffaflığı ile kamu oyunun bilgisine ve  denetlemesine açık hale getirilmesi.

Üçüncüsü, içinde olduğumuz Göbeklitepe Yılı da göz önünde bulundurularak , Doğu Ve Güney Doğu Anadolu’nun, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin ayrı ayrı temsilciler tarafından temsil edilmesi, Antalya ve İstanbul’a sıkışan Turizmimizin diğer bölgelere yayılmasına katkı sağlayacaktır.

Dördüncüsü her ne kadar konaklama ve seyahat sektörünün temsilcilerinden komisyon oluşturulsa da bu konuyla ilgili çalışacak kişilerin daha belirgin olarak tanımlanması, belirsizliği artıracak ve  güçlü yapının oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Beşincisi, faaliyet alanları konusunda yaklaşık 30 yıldır sürdürülmekte olan tanıtım projeksiyonunun genişletilerek hayata geçirilmesi bu konudaki rekabet gücümüzü artıracaktır.

Altıncısı, ajansın gelirleri konusunda turizmcilerden alınacak payın ciro üzerinden değil, Kar üzerinden hesaplanması ve ikinci dönemine girdiğimiz ve bütçelerde ön görmediğimiz 2019 yılını kapsamaması daha henüz kendine gelmeye çalışan sektöre önemli bir destek olacaktır.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifiİle ilgili yukarıdaki görüşler doğrultusunda öneri raporu hazırlanması ve ilgili kurumlara gönderilmesi kararlaştırıldı.