YÜRÜTME KURULU 2020 EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI

Başkan Semanur KURT başkanlığında toplanan Yürütme Kurulumuzda;
Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu 9 Ekim 2020 Cuma günü Antalya Kent Konseyi önündeki açık alanda toplanarak, Yürütme Kurulu Üyesi sektör temsilcileri tarafından, temsil ettikleri sektörlerle ilgili bilgi paylaşımı yapıldı. Pandemi süreci göz önünde bulundurularak önümüzdeki dönemde daha etkin ve etkili olabilmek için yapılacak çalışmaların planlanması kararı alındı. Şöyle ki;

1- Tarım alanında; Tarım sektöründe girdi maliyetleri ile çiftçi ve tüketici mağduriyetleri ele alındı.
2- Turizm alanında; Kentin Turizm hareketliliğinin diğer illere göre daha iyi olduğu ve bu da çalışanlarını koruyabilecek kadar ekonomik katkı sağladığı, önümüzdeki dönemde sektördeki istihdamı zor bir sürecin beklediği ifade edildi.
3- Sivil Toplum hareketinin en yoğun olduğu kentimizde, 20 yıllık süreçte merkezi ve yerel yönetimlerin tavır ve tutumlarına etkilerinin ya da yönetim anlayışlarındaki değişimlerin değerlendirilmesinin yapılması önerildi.
4- Hukuk Devleti ilkelerine ve kamusal düzene aykırı yapılanmaların önüne geçilmesi, hukuk devletinin üstünlüğünün her alanda korunması gerekliliği değerlendirildi.
5- Covid-19 nedeniyle teknolojinin şekillendirdiği yeni düzenin nasıl planlandığı ve Antalya Kent Konseyinin çalışmalarının nasıl yürütüleceği konusunda yeni dönem stratejilerinin belirlenmesi kararı alındı.

You May Also Like

ANTALYA KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ÖZLENEN ÖZKAN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

YÜRÜTME KURULU 2020 HAZİRAN AYI TOPLANTISI YAPILDI