İmar ve Planlama Çalışma Grubu Ekim ayı toplantısını yaptı

Antalya Kent Konseyi İmar ve Planlama Çalışma Grubu, Ekim ayı toplantısını gerçekleştirdi. Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda İmar ve Planlama Çalışma Grubu Başkanı Haşim Dikencik moderatörlüğünde yapılan toplantıya üyeler katıldı. Çalışma Grubu Başkanı Dikencik, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ağustos ayında düzenlenen Deprem Master Planı çalıştayı ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi. İmar ve Planlama Çalışma Grubu’nun Nisan ayı toplantısında da aynı konuyu işlediklerini hatırlatan Dikencik, bu ve benzeri çalıştay ve sempozyumlar için çalışma grubu altında ilgili meslek odaların temsilcilerinden oluşacak bir komisyon oluşturulmasını önerdi. Toplantıda bu komisyonun oluşturulması kararlaştırılırken, Antalya Kent Konseyi’nin ilgili çalışma gruplarının da bu komisyonda yer alması önerildi.

GÜNDEM ÖNERİLERİ

Toplantıda bir diğer gündem maddesi ise Cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında neler yapılabileceği tartışıldı. Ayrıca Antalya Kent Konseyi ve Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi işbirliğiyle yapılması planlanan sempozyumun içeriği ve konusuna ilişkin öneriler ele alındı. Sempozyumda kent kimliği, göç, kentsel riskler gibi konuların ele alınabileceği önerildi. Yeni dönemde İmar ve Planlama Çalışma Grubu’nda ele alınabilecek Antalya’yı ilgilendiren konulara ilişkin öneriler de görüşüldü. Kentsel dönüşüm, Yamansaz Sulak Alanı, Lara Kumulları, Kırcami ve imar barışı gibi öneriler gündeme getirildi.

 

 

 

You May Also Like

İMAR VE PLANLAMA GRUBU MAYIS AYI TOPLANTISINI YAPTI

İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU’NUN KENTLE İLGİLİ ÖNCELİKLİ ÖNERİLERİ

İMAR VE PLANLAMA ÇALIŞMA GRUBU EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI

“Cumhuriyetin 100. Yılında Antalya’da Planlama ve İmarlaşma Süreci” İmar ve Planlama Çalışma Grubu’nda Görüşüldü