Kuruluş Amacı

ANTALYA KENT KONSEYİ KURULUŞ AMACI VE ÇALIŞMA ALANLARI

Antalya Kent Konseyi ;

Kentin ve kentlilerin gelişimini ortaklık içinde planlamak,
Kenti 21. yüzyıla taşıyacak yapısal değişime hazırlamak,
Kentin öncelikli sorunlarını ele almak,
Yerel yönetimlere ve karar alma süreçlerine halkın katılımını sağlamak,
Kentin kalkınma/gelişim ve eylem planlarının hayata geçirilmesini sağlamak,
Yerel demokrasinin gelişim ve yerleşimine katkıda bulunmak,
Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir kent yaratmak amacı ile kurulmuştur.

• Başlıca faaliyet alanlarını ;
Kent yönetimine ilişikin politikaların oluşumuna katkı sağlamak,
Kent yönetimine ilişkin kararların oluşumuna katılmak,
Yerel Gündem 21 çalışmalarını yürütmek ;
• bu çerçevede;
Katılımcı, demokratik yerel yönetim geleneğini oluşturma; kentlilik bilinç ve kültürünü geliştirme,
Sürdürürülebilir kentler kavramını benimsetme; kentin ekonomik, sosyal, kültürel yapısını geliştirme,
Çevre uyumlu kalkınma, çevre dostu ürünlerin üretimini ve tüketimini özendirme,
Kent kaynaklarının adil bölüşümünü, yerinde ve etkin kullanımını, kentlilerin katılımı ile sağlamak,
Yaşlıların, kadınların ve çocukların daha iyi korunmalarını sağlayacak sistemleri kurmak,
Tüketici haklarını ve tüketici bilincini geliştirmek, oluşturmaktadır.

ANTALYA KENT KONSEYİNİ OLUŞTURAN KURUM VE KURULUŞLAR

 • Antalya Valiliği
 • Antalya Büyükşehir Belediyesi
 • Büyükşehir İlçe Belediyeler
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Üniversiteler
 • Mahalle Muhtarları
 • Siyasi Parti Temsilcileri
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Sendikalar
 • Dernekler
 • Vakıflar
 • Çalışma Gruplarının Katılımcılardan Seçtiği 1’er Üye