Hakkımızda

1992 Rio Zirvesi ile dünya gündemine giren Yerel Gündem 21; çağımızın karmaşık kentleşme sorunlarına;kentsel gelişim,çevre ve yerel yönetimlerde demokratikleşme kavramsal bütünlüğü içinde,merkezi ve yerel yönetimlerle,kentte yer alan sivil girişimlerin birlikte oluşturduğu mekanizmalarla yanıt vermeyi amaçlayan,ülkemizde uygulamaya konan en geniş kapsamlı demokratikleşme projesi niteliği kazanmış bulunmaktadır.

Büyük kentlere olan yoğun göç;altyapı, çevre, konut gibi sorunları yüzyılın öncelikli gündemine getirirken; yoksulluk, işsizlik, şiddet gibi sosyal sorunlar kentsel toplum yapısında ciddi sarsıntılara neden olmakta, merkezi ve yerel yönetimleri çözüm yolunda zorlamakta, yeni arayışlara sevk etmektedir.

Günümüzde yaşanan sıkıntıların boyutları,bugüne kadar kazanılan deneyimler, yerleşik yerel yönetim anlayışının kırılarak, yerel aktörlerin karar alma ve denetleme süreçlerine katılımını öngören,kamu kurumları ile sivil örgütlerin ortaklaşa yönetimini, “yönetişim” kavramı ile açıklanan yeni bir yönetim anlayışının geliştirilmesini,diğer bir anlatımla yerel yönetimlerin çağımızda gelişmiş olan değerler çerçevesinde demokratikleştirilmesini zorunlu hale getirmiş bulunmaktadır. Diğer yandan Avrupa ile entegrasyonu temel devlet politikası olarak benimsemiş olan ülkemizde Yerel Gündem 21 özel bir anlam taşımakta, Avrupa demokratik kültür değerlerinin ülkemizde yaygınlaşmasına katkı sağlamaktadır.

Antalya Kent Konseyi, kentin tüm meslek örgütleri, sivil kurumları ve siyasi partilerini biraraya getiren yapısı ile kentin geniş katılımlı demokratik platformu olarak, bugüne kadar yürütülen çalışmalarla kurumlaşma yönünde önemli yol almış, kentsel demokratik yapılanmanın temel kurumu olma özelliğini kazanmış bulunmaktadır.

Antalya’ nın 21. yüzyıldaki yapılanması yanında sürdürülebilir kentler kavramı ve yerel demokratikleşme kültürünün ülkemizde yaygınlaşması ve hayata geçirilmesi yolunda çaba gösteren, ülkemiz Yerel Gündem 21 uygulamaları içinde özel bir önem kazanan, yapılanma biçimi ve çalışmaları ile Proje’ nin örnek uygulaması olarak gösterilen Antalya Kent Konseyi’nin bugünkü konumuna gelmesinde en büyük paya sahip olan Antalya kent aktörleri haklı bir gurur içinde çalışmalarını sürdürmektedirler.
Katkılarınızla gelişecek ve zenginleşecek olan sitenin Yerel Gündem 21 ve Kent Konseyi’ nin amaçlarına ulaşmasında yeni bir boyut getireceği umudu ve saygılarımla…

Semanur KURT