Antalya Kent Konseyi Görüş ve Önerileri

Açmak için raporun ilgili  linkine tıklayınız.

ANTALYA İÇMESUYU SEMPOZPOZYUMU II SONUÇ BİLDİRGESİ

https://antalyakentkonseyi.org.tr/wp-content/uploads/2020/12/antalyaicmesuyusempozyumu2raporu.pdf

ANTALYA’DA ULAŞIM SİSTEMİ VE TRAFİK YAPISI ÖNERİ RAPORU 

https://antalyakentkonseyi.org.tr/wpcontent/uploads/2020/12/antalyakentkonseyiantalyadaulasimsistemivetrafikyapisiraporu.pdf

DOKUMA RAPORU

https://antalyakentkonseyi.org.tr/wp-content/uploads/2020/12/antalyakentkonseyidokumaraporu-1.pdf

KENTSEL DÖNÜŞÜM İLKELERİNİN BELİRLENMESİ RAPORU

https://antalyakentkonseyi.org.tr/wp-content/uploads/2020/12/antalyakentkonseyikentseldonusumilkelerininbelirlenmesi.pdf

REKLAM VE İLAN YÖNETMELİĞİ REVİZYON GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

https://antalyakentkonseyi.org.tr/wp-content/uploads/2020/12/antalyakentkonseyireklamveilanyonetmeligirevizyongorus-ve-önerileri.pdf

EXPO ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

https://antalyakentkonseyi.org.tr/wp-content/uploads/2020/12/Expo-Çalıştay-Sonuç-Raporu-2.pdf

EXPO 2016 ÖNERİ RAPORU

antalyakentkonseyiexpo2016oneriraporu

EXPO ALANININ SERGİ SONRASI KULLANIMI GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

antalyakentkonseyiexpoalanininsergisonrasikullanimigorusuveonerileri

SEMT SPOR SAHALARI RAPORU

semtsporsahalariraporu

YAŞ SEBZE VE MEYVELERDE ZİRAİ İLAÇ KALINTISI SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ RAPORU

yassebzevemeyvelerdeziraiilackalintisiraporu

TOPLUM VE SAĞLIK ÇALIŞMA GRUBU ORTAK EVSİZLER RAPORU

saglikvetoplumgruplariortakevsizlerraporu

KONYAALTI SAHİLİ ALAN YÖNETİM PLANI TASLAĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

konyaaltisahiliplanyonetimitaslagirgorusu

CUMHURİYET MEYDANI KENTSEL TASARIM PROJESİ GÖRÜŞ RAPORU

cumhuriyetmeydaniileilgiligorus

KÜLTÜR VE SANAT- GENÇLİK VE SPOR GRUPLARI ORTAK ÖNERİ RAPORU

kultursanatvegencliksporgruplarigultekincekihkrapor

ANTALYA KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI GÖRÜŞÜ

kentseldonusumplaniraporu

KONYAALTI SAHİLİ MİMARİ VE KIYI DÜZENLEMESİ PROJESİ ALAN YÖNETİM PLANINA ESAS MİMARİ KENTSEL TASARIM  PROJE İLKE KARARLARI VE ESASLARI,  ALAN KULLANIM VE İŞLETME ESASLARI’NA AİT  GÖRÜŞ

antalyakentkonseyiveengellilermeclisiortakrapor

KONYAALTI BOĞAÇAY PROJESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

konyaaltibogacayprojesioneriraporu

ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ, OLASI SONUÇLARI VE NİŞASTA BAZLI ŞEKERLER HAKKINDA ORTAK RAPORU

ortakrapornisastabazlisekerlerraporu

KONYAALTI BOĞAÇAY PROJESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

konyaaltibogacayprojesioneriraporu