SÜRDÜREBİLİR TÜKETİM VE TÜKETİCİ HAKLARI ÇALIŞMA GRUBU 2020 EKİM AYI TOPLANTISI YAPILDI

 

Sürdürülebilir Tüketim ve Tüketici Hakları Çalışma Grubu Av.Sabri KANATOĞLU başkanlığında toplandı. Toplantıda;
• “Tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk” konusunda, Av. Özge Özbağcı Atay dava şartı olan tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk hakkında sunum yaparak bilgilendirme yaptı.
• Sağlıklı gıda tüketimi, marketlerde ve pazarlardaki etiket aldatmacası hakkında genel değerlendirmeler ve çözüm önerileri görüşüldü.
• Grubun Kasım ayı toplantısında “Gıdanın sağlıklı tüketimi ve gıda terörü” konusunun görüşülmesine oybirliği ile karar alındı.