3 Aralık Dünya Engelliler Günü açıklaması

Antalya Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Açıklamanın tam metni şöyle:

Bizler yine dertlerimizin altında ezilmeye devam etmekteyiz.

Sorunlarımızmevcutlarınüzerinebinenyenisorunlardadahadaağırlaşmaktadır.

Yapılan her yeni düzenleme, bir öncekini aratır boyutlarda bizleri çaresiz bırakmaktadır.

Yıllardır uygulaması ertelenen yasa maddesi nedeniyle hala engelliler toplu taşıma araçlarından yararlanamaz durumdadır.

Yıllardır mevcut mevzuata uygun yapılmayan yollar, kaldırımlar, meydanlar, köprüler, alt geçitler, kamuya açık binalar nedeniyle erişim öncelikli sorun olmaktan çıkarılamamıştır.

Sağlık Uygulama Tebliği’nden yapılan değişiklikler engelliler için yaşamsal öneme sahip ilaç, ortezve protezler ile diğer araç ve gereçlerden yararlanma koşulları neredeyse ortadan kaldırılmaktadır. Büyük çoğunluğu yeterli gelire sahip olmayan engelliler ve aileleri yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli araç ve gereçleri sağlamak için yüksek bedellerle karşılaşmakta, ödemeye güçleri olmadığı için satın almaktan vazgeçmek zorunda kalmaktadır.

Özellikle engelliler için büyük önemi bulunan ve birçok hakkın kullanımı için zorunlu olan Rapor Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler yeni hak kayıplarını beraberinde getirmektedir. Bu alanda giderek Dünya Sağlık Örgütünün ölçütlerinin çok uzağına düşülmektedir.

Yeni bir rapora gereksinim duyamayacak engellilerden yeniden rapor istenmesi, derecelendirmedeki ölçütlerinin değiştirilerek engelli oranlarının düşürülmesi istihdamdan emekliliğe, sağlıktan eğitime birçok alanda hak kayıpları doğurmaktadır.

Bunabirdetopluulaşımaerişimolmadığıiçinmotorluaraçalmakzorundakalanengellilerekur farkının yarattığı fiyat artışları sorunu eklenmiştir. Özellikle ağır engelliler açısından tekerli sandalye veya sedye taşıyabilecek donanıma sahip bir aracın fiyatı, vergi indirimi için konulan fiyat üst sınırını oldukça almıştır. Son birkaç ay içinde kur farkı yüzde 30’un üzerinde artış yaşarken, motorlu araç fiyat üst sınırı yalnızca yüzde 9,11 oranında artırılacaktır.

Eğitimde karşılaştığımız sorunlar, saymakla bitmeyecek düzeydedir. Zihinsel engellilerden işitme ve görme engellilere varıncaya kadar farklı gruplardaki engelliler için eğitim ulaşılamaz bir hayal haline dönüşmüş durumdadır.

Engelli bireyler için spor birden fazla önem taşımaktadır. Rehabilite olmak, sosyalleşmek, başarı, özgüven ve bireysel gelişimlerini desteklemek vb.

Sporda eşit imkânların oluşması için özel sporcuların spor kulüpleri ve diğer engel gruplarının spor yapmasını sağlayan kulüplerine başta antrenör desteği verilmeli ve alt yapı sorunlarının hızla iyileştirilerek pozitif ayrımcılık yapılarak desteklenmesi gerekmektedir.

Engelliler için istihdamda konulan kotaları sene kamuda nede özel Resimde önemli oranda boş kalmış durumdadır. İstihdam edilen engelliler arasında, ayrımcılıktan ücretlerinin bir kısmının ellerindenalınmasınavarıncayakadarçoksayıdasuiistimalilekarşılaştıklarıbilinmektedir.

Covid-19 salgını ile dün erişebildiğimiz birçok hizmete de artık erişemez halde olmanın sıkıntısını yaşıyoruz. Kamudan özele hemen her kesimdeki kurumlarda yaşanan kuralsızlıkların, duyarsızlıkların ceremesini en fazla bizler çekiyoruz.

Bir 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde de bizler güzel şeyleri paylaşmayı çok istiyoruz.

Tek isteğimiz bir parça anlayış, duyarlılık, kurallara uymak ve uyulması için çaba sarf edilmesi.

Basit, kolay ve yapılabilir küçük adımların nasıl büyük değişimlere yol açtığına unutmayın.

Engellilerin de yararlanabileceği, yaşayabileceği bir dünya düşündüğünüz kadar büyük maliyetleri gerektirmiyor.

Antalya Kent Konseyi Engelliler Meclisi

You May Also Like

ENGELLİLER MECLİSİ’NİN KENTLE İLGİLİ ÖNCELİKLİ ÖNERİLERİ

ENGELLİLER MECLİSİ KASIM AYI TOPLANTISINI YAPTI

ENGELLİLER HAFTASI’NIN BAŞLAMASI NEDENİYLE STK KATILIMLARIYLA KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİNDE HAZIRLANAN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Engelliler Meclisi Nisan Ayı Toplantısını Yaptı