5 ARALIK KADINA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI VERİLİŞİ GÜNÜNDE KADIN MECLİSİNCE ÇELENK SUNUMU VE BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

5 ARALIK KADINA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI VERİLİŞİ

BASIN AÇIKLAMASI

05.12.2023

5 Aralık 1934 tarihinde, 1924 Anayasasında yapılan değişiklik ile, Türk Kadını Seçme ve Seçilme Hakkına kavuşmuştur.

Değişiklikten sonra yapılan ilk seçim olan 1935 yılı genel seçiminde, 18 kadın milletvekili seçilmiş ve Türkiye “kadın milletvekili ile” Dünya’da ikinci sırada yer almıştır.

Seçme ve seçilme hakkımızın 89. Yılını kutladığımız bugün, maalesef kadın; en temel insan hakkı olan yaşam hakkının mücadelesini vermek durumunda kalmaktadır.

Kadının Cumhuriyet kazanımlarından geriye düşmesi sonucunu doğuracak türlü yasal değişiklik önerileri, son günlerde kız yurtlarında kalan öğrencilerin can güvenliğini tehdit eden olaylar henüz temel haklarımızın sağlanamadığının göstergesidir.

Seçme ve seçilme hakkının yasalaşması, kadının yaşamın her alanında eşit hak ve ödevlere sahip olduğunun da kabulüdür. Ancak fiili uygulamalar hakkın kullanımını engellemekte, hakka erişim güçleşmektedir.

Toplumun en küçük yapısı olan aileden, en geniş organizasyonu Meclise kadar tüm alanlarda kadının karar alma süreçlerinde etkisiz bırakıldığı, nüfusa oranla siyasi yaşamda oldukça düşük sayıda kadın milletvekili bulunduğu, yönetim kademelerinden dışlanmasına karşın erkek yöneticilerin görünmez kahramanları olarak konumlandırıldığı, böylece tabiri caiz ise hep “işin mutfağında” bırakıldığı tablo kabul edilemez.

Çalışmaya, üretmeye, başarı sağlamaya hazır olan ve nüfusun yarısını oluşturan kadınları siyasal, toplumsal ve çalışma hayatından uzak tutmaya çalışmak çağdışıdır, akılcı değildir.

Fiili durumun hukuki duruma uygun hale getirilmesi, yani yasal düzenlemelerin kadın hakları konusunda etkin ve etkili şekilde uygulanması, bu konuda bir müktesebatın oluşturulması veya oluşturulmuş müktesebata uygun davranılması, mevzuat eksikliklerin tamamlanması biz kadınların öncelikli talebidir.

Yaklaşan yerel seçimlerde, tüm partilerin kadın temsiliyetini artırması çağrısında bulunuyoruz. Toplumun tüm kesimlerini, her türlü eşitsizliğe, özellikle cinsiyete dayalı eşitsizliğe karşı top yekün mücadele etmeye davet ediyoruz.

Kadın gücüne, aklına ve yeteneklerine gönülden olan inancımızla kadının Seçme ve Seçilme Hakkı’na kavuşmasının 89. yılını coşkuyla kutluyor, eşit temsili savunan ve bu uğurda mücadele eden kadınlar olarak bizler, kendi hayatları ile ilgili aldıkları kararları canlarıyla ödeyen hemcinslerimizi büyük saygı ve hürmetle anıyoruz.

 

You May Also Like

ANTALYA KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINA”

Kadın Meclisi ve Kültür Sanat Çalışma Grubu’ndan Ortak Panel

Kadın Meclisi Panel Programını Görüşmek Üzere Toplandı

‘Tarihi dokuyu ve doğal alanı yok edecek projeye hayır!’