ALTYAPI ÇALIŞMA GRUBU’NUN KENTLE İLGİLİ ÖNCELİKLİ ÖNERİLERİ

                                

FALEZLERDE İŞGAL VE GÜVENLİK: Antalya falezleri gerektiği gibi korunamamıştır. Falezlerin üzerinde ve yüzünde herhangi bir yapı olmayacak şekilde bir düzenlemeye gidilmelidir. Doğal yapının korunması dışında falezlerin bazı bölümlerinde göçme riski de bulunmaktadır. Çatlaklarla ayrılmış hareketli bloklar özellikle yağışlı dönemlerde blok kayması, kaya bloğu devrilmeleri ve kaya düşmeleri gibi sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Hem falezlerin doğal yapısının korunması hem de göçme riskinden korunmak amacıyla kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır.

YAMANSAZ SULAK ALANINDA İŞGALLER: Yaklaşık yüzyıl içinde göl niteliğinden sırasıyla sulak alan, bataklık, sazlık, tarla niteliğine dönüşüme uğramış olan Yamansaz, Antalya için korunması gereken önemli bir doğal alandır. Yamansaz, jeoloji, jeomorfoloji, biyoloji, peyzaj, planlama ve çevre açılarından ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir. Alanın tekrar doğal haline döndürülmesi, topluma tekrar kazandırılması konusunda çalışmalar başlatılmalıdır. Sulak alan içindeki işgaller ortadan kaldırılmalı, yeni işgallere yol açmayacak şekilde düzenlemelere gidilmelidir.

KONYAALTI SAHİLİ EROZYONU: Geçmiş dönemde gerçekleşen kumsal kaybının geriye döndürülmesi, gelecekte yaşanması muhtemel kumsal kaybının önlenmesi için akarsu sediman rejiminin, akarsu taban kotunun yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Boğaçay yatağında tekrar kum-çakıl malzeme ocağı işletilmesi kesinlikle gündeme getirilmemelidir.

LARA KUMULLARI’NIN GELECEĞİ: Lara Kumul Ormanı’nın “Kesin korunacak hassas alanlar” tanımına daha uygun olduğu düşünülmektedir.  Bu nedenle alanın statüsünün “Kesin korunacak hassas alanlar” olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Alan “Kesin korunacak hassas alan” ilan edildiğinde “biyolojik, jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri açısından ekosistem hizmetlerine katkı” sağlayacaktır. Kumul alanında herhangi bir yapay projelendirmeye gidilmemelidir. Doğal haliyle korumak için önlemler alınmalıdır.

 

 

 

You May Also Like

ALTYAPI ÇALIŞMA GRUBU MART AYI TOPLANTISINI YAPTI

Altyapı Çalışma Grubu yeni dönem çalışma konularını belirledi

Altyapı Çalışma Grubu’nda Yamansaz’la ilgili durum değerlendirmesi yapıldı

Kırcami’nin altyapı planlaması Altyapı Çalışma Grubu’nda konuşuldu