ANTALYA KENT KONSEYİ EMEKLİLER MECLİSİ HER AY DÜZENLEDİĞİ KONFERANSLARINA BİR TANE DAHA EKLEDİ

Mart ayı konferansında konuşmacı konuk Akdeniz Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuray Atsan’dı. “İlerleyen Yaşlarda Girişimcilik” Yaş, Girişimci olmak için bir Engel mi? Konusunda katılımcılara yönelik bir sunum gerçekleştirdi.

Ayrıca Kent Konseyi Emekliler Meclisi Başkanı Mustafa Cengiz; yaşlıların sosyal hayata daha aktif bir şekilde katılması için çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi ve yaşlı dostu politikaların uygulanması gerektiğini belirten Cengiz “Politikalar belirlenirken, yaşlı maalesef yaşlı nüfusun düşünce ve önlemleri alınmıyor ya da görmezden geliniyor dedi. Bir kesime yönelik sağlık, bakım, sosyal destek ve istihdam gibi alanlarda da politikalar belirlenecekse eğer muhakkak o kesiminden görüşleri doğrultusunda yapılmalıdır. Yaşlı nüfusun toplumun önemli bir kesimi oluşturduğunu ve yaşlılara yönelik politikaların yetersiz kalması nedeniyle sosyal hayatın yanı sıra birçok alanda da dışarıda kaldıklarını söyledi.

 

You May Also Like

EMEKLİLER MECLİSİ’NİN KENTLE İLGİLİ ÖNCELİKLİ ÖNERİLERİ

EMEKLİLER MECLİSİNDEN OCAK AYI SEMİNERİ “SOSYAL MEDYA”

EMEKLİLER MECLİSİ OCAK AYI TOPLANTISINI YAPTI

EMEKLİLER MECLİSİ SEMİNER