Antalya Kent Konseyi ve Akdeniz Üniversitesi’nden mimarlık sempozyumu

Antalya Kent Konseyi ve Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 23-24 Kasım tarihlerinde “Kent Kimliği Bağlamında Mimarlık, Planlama ve Tasarım” konulu sempozyum düzenliyor.

 Son yıllarda yaşanan nüfus artışı ve göç yoğunluğu şehirler için kent kimliği başta olmak üzere mimarlık, planlama ve tasarım konularını daha fazla gündeme getirmeye başladı. Antalya Kent Konseyi, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi işbirliğinde 23-24 Kasım tarihlerinde düzenlenecek “Kent Kimliği Bağlamında Mimarlık, Planlama ve Tasarım” konulu sempozyumda işte bu hayati konular ele alınıyor. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda 23 Kasım Çarşamba günü saat 14.00’te başlayacak sempozyumda Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş “Kent Kimliği Planlaması ve Yönetimi” konulu açılış konuşması yapacak.

Aynı gün “Katılımcılık ve Kent Kimliği” konulu ilk oturum Prof. Dr. Ruşen Keleş moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Bu oturumda Antalya Kent Konseyi İmar ve Planlama Çalışma Grubu Başkanı Şehir Plancısı Haşim Dikencik “Kentsel Planlama, Kimlik ve Katılım” konulu sunum yapacak. Antalya Kent Konseyi İmar ve Planlama Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı ve Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Bakır ise aynı oturumda “Kentsel Koruma, Kimlik ve Katılım” konulu konuşma yapacak.

TONGUÇ ANTALYA’NIN 60 YILINI ANLATACAK

Sempozyumun ikinci günü, 24 Kasım Perşembe günü “Kentsel Tasarım, Planlama ve Kent Kimliği” konulu ikinci oturumu, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Prof. Dr. Ziya Gençel yönetecek. 1973-1980 yılları arasında Antalya Belediye Başkanlığı yapan Avukat Selahattin Tonguç “Son 60 yıllık Süreçte Antalya’da İmar Çalışmaları” konulu konuşma yapacak. Şehir Plancısı Orhan Ermergen’in “1975’den Günümüze Antalya’nın Planlama Süreci”, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Şehir Plancısı Barış Soykam’ın “Planlamanın Kent Kimliğine Etkileri”, Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı’ndan Yüksek Şehir Plancısı M. Nazım Özer’in “Kentsel Tasarımda Kent Kimliği Üzerine Söylem ve Eylem” sunumları da bu oturumda.

“Mimarlık ve Kent Kimliği” başlığını taşıyan üçüncü oturumun moderatörlüğünü İbrahim Bakır üstlenecek. Oturumda Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu eski Müdürü Mimar H. Bülent Baykal “Geçmişe Tanıklık Eden Yapılar” konulu sunum yapacak. Ardından Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden Prof. Dr. Kemal R. Kavas’ın “Bağlamsal Veri Olarak Kent Kimliği ve Mimari Tasarım” konulu konuşması var. Yüksek Mimar A. Mucip Ürger “Kentsel Mekânın Estetiği ve Kimlik: Nesneden Deneyime”, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi A. Hikmet Başaytaç ise “Kamusal Alanda Mekân Kurgusu ve Kimlik” konulu konuşma yapacak.

Sempozyumun dördüncü ve son oturumunda ise “Kent Kimliği ve Peyzajı” konusu tartışılacak. Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden Prof. Dr. Reyhan Erdoğan’ın yöneteceği bu oturumda Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden Prof. Dr. Meryem Atik’in “Kent Peyzajı, Estetik ve Antalya” konulu konuşması var. Son oturumda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden Peyzaj Mimarı Ezgi Öz “Kent Kimliğinde Park ve Rekreasyon Alanlarının Yeri”, Antalya Bilim Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Buket Şenoğlu ise “Antalya’da Tarihi ve Kültürel Alanların Kent Kimliğindeki Yeri” konulu sunumları olacak.

 

You May Also Like

Cumhuriyet’in 100. Yıl Konferansları “Cumhuriyet ve Avrupa Birliği”

Cumhuriyetin 100. Yıl Konferansları  “Cumhuriyet ve Siyasi Kültür”

CUMHURİYET’İN 100. YIL KONFERANSLARI “CUMHURİYET VE KADIN”

KONFERANS