Cumhuriyetin 100. Yıl Konferansları  “Cumhuriyet ve Siyasi Kültür”

Cumhuriyetin 100. Yıl Konferansları  “Cumhuriyet ve Siyasi Kültür”

Doç. Dr. Cerem I. Cenker-Özek Antalya Bilim Üniversitesi Sosyal, Ekonomik ve Politik Araştırmalar Merkezi (SEPAM) ve Antalya Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi M. Yusuf Örnek’in moderatörlüğünü yaptığı Cumhuriyetin 100. Yıl Konferansları kapsamında 15 Aralık 2023 Cuma günü Antalya Kent Konseyi’nde  “Cumhuriyet ve Siyasi Kültür” başlıklı bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ilk kısmında ana akım siyaset bilimi yazınında siyasi kültür çalışmalarının kapsamını sunan Cenker-Özek, bu yazının demokrasi ve demokratikleşme çalışmalarının önemli bir parçası olduğunun altını çizdi.

Anket verisi ile yapılan ampirik siyasi kültür çalışmalarının tarihçesinin 20.yy’ın ilk yarısına kadar gittiğini ancak Soğuk Savaş öncesinde bu çalışmaların, genellikle, Batı demokrasilerinde yapıldığı dile getiren Cenker-Özek, Soğuk Savaş sonrası gözlenen yaygın demokratikleşme hareketleri ile birlikte vatandaşların siyasi eğilimlerinin, siyasi aktör ve kurumlara yönelimlerinin yeni demokrasilerde de araştırıldığını söyledi.

Cenker-Özek konuşmasının ikinci kısmında Türkiye’de siyasi kültürü Dünya Değerler Araştırması verileri ışığında sundu. Cenker-Özek Cumhuriyet tarihimizde baskın olan ve Türkiye’nin demokrasini etkileyen iki önemli bulgudan bahsetti.

Bunlardan birincisi Türkiye’de vatandaşların demokratik rejime verdiği yaygın destek ve siyasete aktif katılım, diğeri ise Türkiye’de gözlenen düşük kişilerarası güven ve düşük sivil toplum katılım oranları.

Cenker-Özek’e göre bu bulgular Türkiye’de siyasi kültürün seçim demokrasisini desteklediğini, ancak çoğulcu demokrasi için vatandaşların ortak sorunlar için bir araya gelip işbirliği yapma potansiyellerini geliştirecek sivil toplum katılımı gibi mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu bulgular ışığında Cenker-Özek Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında daha kurumsallaşmış demokratik bir yapının oluşması için vatandaşlara da önemli görevler düştüğü vurgusu ile konuşmasını tamamladı.

You May Also Like

Cumhuriyet’in 100. Yıl Konferansları “Cumhuriyet ve Avrupa Birliği”

CUMHURİYET’İN 100. YIL KONFERANSLARI “CUMHURİYET VE KADIN”

KONFERANS

EĞİTİM GRUBU KASIM AYININ İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ