Engelliler Meclisi’nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü açıklaması

Antalya Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında diğer kurum, kuruluşlarla ortak basın açıklaması yaptı. “İnsanca ve eşit koşullarda yaşamak istiyoruz!” başlıklı açıklama şöyle:

 

                                           ANTALYA KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİ

                                                        BASIN AÇIKLAMASI  /  03.12.2021

                                   İNSANCA VE EŞİT KOŞULLARDA YAŞAMAK İSTİYORUZ!

“1992 yılından itibaren Birleşmiş Milletler (UN) tarafından alınan kararla 3 Aralık tarihi ‘Dünya Engelliler Günü’ kabul edilmiştir.

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası ve ulusal kuruluşlar 3 Aralık’ta engellilerin ve süreğen hastaların sorunlarına ilişkin açıklamalar yapmakta, istatistikler yayımlanmak, temenniler dile getirilmektedir. Ve ardından engelliler yine derin bir sessizliğe terk edilmektedir

Oysa beklenen, yapılan tespitler ve ortaya çıkan veriler ışığında ileriye dönük politikaların oluşturulması ve herkes için engelsiz bir yaşamın bir an önce hayata geçirilmesidir.

Aslında bu beklentiden ziyade 2008 yılında yürürlüğe giren ve 2009 yılından itibaren de Türkiye’nin taraflarından biri olduğu Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin bir gereğidir. Bu sözleşme ile tüm devletlere ve hatta bir bakıma özel kuruluşlara verilmiş görevler, sorumluluklar, yükümlülükler bulunmaktadır.

Ülkemiz açısından konuya bakarsak, engelliler giderek daha fazla göz ardı edilen, hakları ya elinden alınan veya adım adım bu haklardan fiilen yararlanamaz hale getirilen bir toplum kesimi haline getirilmiştir.

Özellikle son birkaç yıldır uygulanan politikalarla engellilerin birçok hakkı fiilen yok edilmiş bulunmaktadır. Bunun temel politika aracı ise engellilerin haklardan yararlanması için istenen Sağlık Kurulu Raporuna ilişkin mevzuat değişiklikleridir. Yönetmelikte yapılan değişikliklerle engel veya iş göremezlik dereceleri yeniden belirlenmekte ve birçok engelli vergi indirimi, emeklilik, sürücü belgesi ve araç alımı gibi haklardan yararlanamaz hale gelmektedir.

Bu yöntemle yine birçok emekli engelli, yeniden istenen raporlar yüzünden emeklilik hakkını kaybetmektedir. Yine evde bakım hizmetinden yararlanma olanakları ortadan kaldırılmaktadır.

Sağlık Uygulama Tebliği’nde sürekli zorunlu olmasına karşın ilaç destekleri azaltılırken diğer taraftan bedensel, işitsel engelliler için yaşamsal öneme sahip ortez ve protezlerin ve medikal malzemeler ve Tekerlekli sandalye vb. desteklerin verilen tutarları hala 2007 fiyatları düzeyinden bırakılmaktadır. Bunlardan bazılarının yalnızca yüzde 10’u SGK tarafından karşılanmaktadır. Bu durum nedeniyle SGK desteğinin üzerine ödenmesi gereken fark miktarı inanılmaz arttığı için yine birçok engelli zorunlu gereksinimi olan malzemeleri alamaz haldedir.

Engelli bireyler olarak başta yaşadığımız şehir olmak üzere tüm ülkede erişilebilir insan haklarına uygun bir yaşam talep ediyoruz. Engelli birey olarak güvenli kaldırımlar erişilebilir toplu taşıma ve güvenli bir şekilde karşıdan karşı ya geçiş noktalarını hayata geçirilmesini istiyoruz. Engellilerin yaşam maliyetleri sanıldığı kadar ucuz değildir engellilerin büyük bir kısmı ya yoksulluk sınırında ya da yoksulluk sınırının çok altında yaşamaktadır. Engelli bireyler olarak yerel yönetimlerin ve özel sektörün engelli istihdamında daha fazla sorumluluk almasının istiyoruz.

Türkiye’de engelliler yalnızca yılda bir gün anılmak istemiyor. İnsanca ve eşit koşullarda yaşamak istiyor. Engelliler olarak ayrıcalık değil, adaletli bir anlayış ve davranış bekliyoruz.”

 

 

You May Also Like

ENGELLİLER HAFTASI BASIN AÇIKLAMASI

ENGELLİLER MECLİSİ’NİN KENTLE İLGİLİ ÖNCELİKLİ ÖNERİLERİ

ENGELLİLER MECLİSİ KASIM AYI TOPLANTISINI YAPTI

ENGELLİLER HAFTASI’NIN BAŞLAMASI NEDENİYLE STK KATILIMLARIYLA KENT KONSEYİ ENGELLİLER MECLİSİNDE HAZIRLANAN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI