Kadın Meclisi ve Kültür Sanat Çalışma Grubu’ndan Ortak Panel

 

Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Kültür Sanat Grubu modatötörlüğünde “Türk Medeni Kanunu Hükümleri Yönünden Kadın Erkek Eşitliği’ konulu panel düzenledi. Panelde konuşan Doç. Dr. Tuba Birinci Uzun yoksulluk nafakası ve eşitlik ilkeleri ve hukuki süreç ile ilgili bilgi verdi.

Anayasa Mahkemesi 22/2/2023 tarihli kararında, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesinin birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir. evlenmeden önceki soyadının evlendikten sonra da tek başına kullanılması bağlamında kadın ve erkek arasında kuralla öngörülen farklı muamelenin eşitlik ilkesini ihlal ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Kararla birlikte uygulamada yapılması gereken düzenlemeler, yine kadının evlilik veya boşanma sonucu soyadı değişikliği nedeniyle yaşadığı güçlükler ele alındı.

Yoksulluk nafakasını düzenleyen Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde; “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.” denilmek suretiyle kusuru ağır olan eşin yoksulluk nafakası alamayacağı ve yoksulluk nafakasının, nafakayı ödeyecek kişinin mali gücü oranında belirleneceği ve ayrıca yasa hükmünde nafaka isteminde bulunan kişinin talep edebileceği husus kaleme alınmıştır.  Talep karşısında takdir yetkisi Yargıça ait olup, talebin kabul edilmemesine ilişkin emredici hüküm bulunmamaktadır. Kanun metninden açıkça anlaşılacağı üzere, kamuoyundaki algının aksine; yoksulluk nafakası süresiz değildir” ifadelerini kullandı.

You May Also Like

KÜLTÜR VE SANAT GRUBU HAZİRAN AYI TOPLANTISINI YAPTI

KADIN MECLİSİ DİVAN SEÇİMİNİ YAPTI

KADIN MECLİSİ’NİN KENTLE İLGİLİ ÖNCELİKLİ ÖNERİLERİ (25.03.2024)

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Basın Bildirisi