Turizm

Başkan: Recep YAVUZ

Başkan Vekili: Cem KARACA

Sekreter: Selçuk MERAL

Envanter çalışmaları yapar, turizmin çevreye etkisi, turizm eğitimi, turizm ekonomisi, sürdürülebilir turizm, turizm ve kentleşme, vb. konularında çalışmalar yapar, eylem programları ve çözüm önerileri üretir.