Kent Konseyi: Üretici pazarları kurulsun

Antalya Kent Konseyi Ekonomi Çalışma Grubu, üreticilerin ürünlerini doğrudan tüketiciye sunmasını sağlayacak öneri hazırladı: “Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa’da semt pazarlarından 3-4 gün sonra üretici pazarlarının kurulması faydalı olacak.”

 Antalya Kent Konseyi Ekonomi Çalışma Grubu, üreticilerin ürünlerini tüketiciye doğrudan satabileceği bir model geliştirerek öneri hazırladı. Ekonomi Çalışma Grubu, üretici pazarları gündemiyle yaptığı toplantıda üreticilerin mahsullerini doğrudan tüketiciye pazarlayabilmesinin nasıl sağlanabileceğini tartıştı. Toplantıya davet edilen Konyaaltı ve Kepez belediyelerinin temsilcileri Antalya merkezindeki durum hakkında bilgi verdi. Toplantıda üreticilerin mahsullerini doğrudan satabilmesine imkân sağlayan hükümlerin mevzuatta bulunduğu hatırlatıldı.

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7’nci maddesinin 2’nci fıkrasında “Semt pazarında bulunan toplam satış yeri sayısının en az yüzde 20’si özel satış yeri olarak üreticilere ayrılır” hükmü hatırlatıldı. 12.7.2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesinin 2’nci fıkrasında pazar yeri yerleşim planının hazırlanmasında toplam satış yeri sayısının en az yüzde 20’sinin özel satış yeri olarak üreticilere ayrılmasına belediyelerce dikkat edileceği hüküm altına alındığına da işaret edildi. Yönetmeliğin 11’inci maddesinin 1’inci fıkrasında semt pazarlarındaki satış yerlerinin tahsis yoluyla işletildiği hatırlatılarak, “Belediye temsilcileri bu hükmün uygulandığını, semt pazarlarında üreticilere yer tahsis edildiğini belirtmiştir” denildi.

‘SEMT PAZARINDAN 3-4 GÜN SONRA KURULABİLİR’

Ekonomi Çalışma Grubu’nun toplantısının ardından üretici pazarlarının kurulmasına yönelik hazırlanan tavsiye kararında şu görüşlere yer verildi: “Semt pazarı kurulan günler haricinde üreticilerin herhangi bir aracı olmaksızın doğrudan tüketicilere satış yapabilmeleri de önem arz etmektedir. Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ö) bendinde ‘Üreticilerin kendi ürettikleri malları perakende olarak doğrudan tüketicilere sattıkları açık veya kapalı pazar yerleri’ üretici pazarı olarak tanımlanmıştır. Aynı Yönetmeliğin 5’inci maddesinin 4’üncü fıkrasına göre üretici pazarı semt pazarı ile aynı günde kurulamaz. Ayrıca Yönetmeliğin 11’inci maddesinin 4’üncü fıkrasında ‘Üretici pazarlarındaki satış yerleri münhasıran üreticilerce kullanılır’ hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede semt pazarlarının kurulma gününden 3-4 gün sonra semt pazarı alanlarında üretici pazarlarının kurulmasının faydalı olacağı anlaşılmıştır.”

‘ÜRETİCİ VE TÜKETİCİNİN YARARINA OLACAK’

Kararda şöyle denildi: “Elbette üreticilerin satış yapacağı ürünleri her hafta olmayacaktır. Üretici pazarlarına sadece belirli haftalarda sınırlı sayıda üretici gelmesi muhtemeldir. Ayrıca semt pazarı alanının tamamı üreticiler tarafından doldurulamayacaktır. Ancak üreticilere doğrudan satış yapabilmeleri için belediyelerce imkân sunulması nakliye ve komisyon masraflarını azaltacağı için üretici ve tüketicilerin yararına olacaktır. Belediyeler bakımından zabıta denetimleri ve pazar yerlerinin temizliğinin sağlanması ilave masraf olacaktır. Pazar yerlerinin aydınlatılmasına ise gerek olmayacağı, gün ışığının bulunduğu saatlerde üreticilerin satış yapmasının yeterli olacağı düşünülmüştür. Yukarıda yasal dayanağı belirtildiği üzere, Antalya il merkezindeki Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa belediyelerine semt pazarlarının kurulma gününden 3-4 gün sonra semt pazarı alanlarında üretici pazarlarının kurulmasının tavsiye edilmesi karara bağlanmıştır.”

 

You May Also Like

EKONOMİ ÇALIŞMA GRUBU MART AYI TOPLANTISINI YAPTI

EKONOMİ GRUBU DİVAN SEÇİMİNİ YAPTI

Ekonomi Çalışma Grubu Mayıs Ayı Toplantısını Yaptı

Ekonomi Çalışma Grubu Kasım ayı toplantısını yaptı