Kent Konseyi’nin 5 çalışma grubundan Yamansaz ile ilgili ortak rapor

Antalya Kent Konseyi’nin Afetler ve Kriz, Altyapı, Çevre, İmar ve Planlama ile Tarım olmak üzere 5 çalışma grubu Yamansaz ile ilgili ortak bir rapor hazırladı. Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda 5 çalışma grubu ayrı toplantı düzenleyerek Cumhurbaşkanı kararıyla 8 Mayıs 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Yamansaz alanının ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edilmesiyle ilgili neler yapılacağını görüştü. Toplantının ardından 5 çalışma grubu ortak bir rapor hazırlayıp Yamansaz konusunda neler yapılması kararlaştırıldı. Rapor şöyle:

 

YAMANSAZ SULAK ALANININ KORUMA ALANI TANIMININ DEĞİŞTİRİLMESİ

HAKKINDA GÖRÜŞ

 

4.6.2021 tarihinde Antalya Kent Konseyi Altyapı, İmar ve Planlama, Çevre, Afetler ve Kriz, Tarım Çalışma Grupları ortak bir toplantı gerçekleştirerek, 8.5.2021 günü Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yamansaz koruma statüsünün “kesin korunacak hassas alan” ve “nitelikli doğal koruma alanı” olarak tescil edilmesine dair karara ilişkin değerlendirmeler yapmıştır. Buna göre;

 

  1. Yamansaz, traverten akiferinden drene olan çok sayıda doğal kaynak ile beslenen bir sulak alandır. 80’lerin sonuna kadar doğal yapısı bozulmadan kalabilmişken, sulak alanın batısında bir kısım imara açılmış, kuzey bölümde kaçak yapılar yapılmaya, tarımsal faaliyetlere başlanmıştır. 90’ların başında yüzölçümü daraltılarak da olsa sulak alan tabanı 1. derece sit alanı ilan edilmiş, nazım imar planına işlenmiş, kuzey bölümde bir alan botanik bahçe olarak tanımlanmıştır. Sulak alanın bu özelliğini ve özgünlüğünü ortadan kaldıran bilimsel bir veri olmamasına karşın işgalleri koruma amaçlı olarak sınırların yeniden belirlendiği ve statüde değişikliğe gidildiği görülmektedir.
  2. Bu doğal yapının zaman içinde, botanik bahçe olarak tanımlı alanda başlayan kaçak yapılaşma, birinci derece sit alanı içine de nüfuz etmiş olmasına rağmen, mevzuatımız gereği etkin bir engellemeyle karşılaşmadığı bilinmektedir. Dahası bu sulak alanımızda defalarca kuşkulu yangınlar çıkmış, çoğu zaman sazlık alan yanıp tükenene kadar bu yangınlara karşı gerekli önlemler alınmamıştır.
  3. İklim değişikliğine direnç oluşturan sulak alanların su hacimlerinin korunması, üzerinde tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin sonlandırılması 30971 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan ‘Doğal Sit Alanlarının Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı’nın gereğidir. Yamansaz, kuraklık ve taşkın gibi afetler için rezerv alan görevi göreceği dikkate alınmalıdır.
  4. Yamansaz sulak alanı rehabilite edildiğinde, göçmen kuşların gözlenmesi amacıyla turizm faaliyetlerine önemli bir alternatif ve katkı sunmuş olacaktır. Sulak alan içine yapılmış kaçak yapıların korunması ise, Antalya için hayati önem taşıyan turizme yönelik cazibe alanı oluşturma koşullarına zarar vermiş olacaktır.
  5. 8.5.2021 tarihli kararnamede birinci derece sit alanı yerine muadil kavram olan “Kesin korunacak hassas alan” olarak ilan edilen alanın sınırlarının esas olarak mevcut kaçak yapıların varlığı nedeniyle önemli oranda daraltılmış olduğu gözlenmektedir. “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak gösterilen alanın bir kısmı geçmişte botanik bahçe olarak tanımlanan ve kaçak yapılaşmaların yoğunlaştığı alandır. Son yıllarda bu alanı işgal eden kaçak yapılaşmalar birinci derece sit alanına da yayılmıştır. İlan edilen kesin korunacak hassas alan sınırının bu kaçak yapıların sonundan, diğer bir ifade ile bu kaçak yapıların varlıklarını sürdürmek üzere belirlenmesi doğal yapıya aykırılık oluşturmaktadır.
  6. Kararname ile yapılan sınır ve tanım değişikliği sonrasında sulak alan yüzölçümünde bir küçülme ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, sit alanı statüsündeki bir sulak alan üzerine yapılan kaçak yapılar için dolaylı af uygulanmış olmaktadır. Bu kaçak yapıların ortadan kaldırılması, sulak alanın bu bölümlerinin eski haline dönüştürülmesi beklenmektedir.
  7. Antalya Kent Konseyi olarak, Yamansaz koruma alanı sınırlarının, mevcut bulunan eski tarihli hava fotoğrafı, uydu görüntüsü gibi verilerle kanıtlanan eski doğal koşulları esas alınarak, kuş göç yolları, sulak ve karasal alanda yaşayan canlılar da dikkate alınarak tekrar değerlendirilmesini talep ediyoruz.

 

Saygılarımızla,

 

Afetler ve Kriz                    Altyapı                         Çevre                                 İmar ve Planlama                    Tarım

Çalışma Grubu              Çalışma Grubu             Çalışma Grubu                   Çalışma Grubu                  Çalışma Grubu

 

 

You May Also Like

Antalya Kent Konseyi’ne Gelecek Partisi İl yönetiminden nezaket ziyareti

Antalya Kent Konseyi’nden muhteşem 25’inci Yıl Konseri

Antalya Kent Konseyi’nden 25’inci Yıl Türk Halk Müziği Konseri

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun!..